Nieuws

Door Karolien Grosemans op 24 november 2017, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad

Herk-de-Stad stapt in de zorgregio Hasselt. Dat overlegplatform moet elke persoon met een vraag naar zorg een optimaal antwoord bieden. Het Vlaams zorgdecreet bepaalt dat steden en gemeenten zich verenigen in zorgregio's. Die zijn te vergelijken met de politiezones en de hulpverleningszones voor de …

Door Karolien Grosemans op 10 november 2017, over deze onderwerpen: Defensie

  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, tot 2006 konden militairen zich niet kandidaat stellen voor de verkiezingen, noch politieke activiteiten uitoefenen. Er was destijds redelijk wat terughoudendheid. De argumenten daarvoor waren de neutraliteit die in het gedrang zou komen en het …

Door Karolien Grosemans op 10 november 2017, over deze onderwerpen: Defensie

Militairen kunnen binnenkort een lokaal politiek mandaat opnemen zonder dat ze daarvoor onbetaald politiek verlof hoeven te nemen. De Kamer heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. Militairen kunnen nu al deelnemen aan lokale of provinciale verkiezingen, maar als ze verkozen zijn, kunnen ze in …

Blikvangers

  • Herk-de-Stad

    Karolien is OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken en Senioren in Herk-de-Stad.
  • Kamer van volksvertegenwoordigers

    Karolien is voorzitter van de Kamercommissie Defensie en houdt zich als Kamerlid hoofdzakelijk met dit thema bezig.
  • In beeld

    Foto- en videoverslagen