Nieuws

Door Karolien Grosemans op 10 november 2017, over deze onderwerpen: Defensie

  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, tot 2006 konden militairen zich niet kandidaat stellen voor de verkiezingen, noch politieke activiteiten uitoefenen. Er was destijds redelijk wat terughoudendheid. De argumenten daarvoor waren de neutraliteit die in het gedrang zou komen en het …

Door Karolien Grosemans op 10 november 2017, over deze onderwerpen: Defensie

Militairen kunnen binnenkort een lokaal politiek mandaat opnemen zonder dat ze daarvoor onbetaald politiek verlof hoeven te nemen. De Kamer heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. Militairen kunnen nu al deelnemen aan lokale of provinciale verkiezingen, maar als ze verkozen zijn, kunnen ze in …

Door Karolien Grosemans op 30 oktober 2017, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

Berichten uit het OCMW Het OCMW investeert in uitzonderlijke mensen De Regenboog en Autisme Limburg organiseren het project ‘speelplezier’. Een speelpleinwerking op maat van kinderen met een beperking. Op verschillende Limburgse locaties gingen activiteiten door tijdens de zomervakantie. Meer …

Blikvangers

  • Herk-de-Stad

    Karolien is OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken en Senioren in Herk-de-Stad.
  • Kamer van volksvertegenwoordigers

    Karolien is voorzitter van de Kamercommissie Defensie en houdt zich als Kamerlid hoofdzakelijk met dit thema bezig.
  • In beeld

    Foto- en videoverslagen