Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Karolien Grosemans op 24 november 2017, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad

Herk-de-Stad stapt in de zorgregio Hasselt. Dat overlegplatform moet elke persoon met een vraag naar zorg een optimaal antwoord bieden. Het Vlaams zorgdecreet bepaalt dat steden en gemeenten zich verenigen in zorgregio's. Die zijn te vergelijken met de politiezones en de hulpverleningszones voor de …

Door Karolien Grosemans op 10 november 2017, over deze onderwerpen: Defensie

  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, tot 2006 konden militairen zich niet kandidaat stellen voor de verkiezingen, noch politieke activiteiten uitoefenen. Er was destijds redelijk wat terughoudendheid. De argumenten daarvoor waren de neutraliteit die in het gedrang zou komen en het …

Door Karolien Grosemans op 10 november 2017, over deze onderwerpen: Defensie

Militairen kunnen binnenkort een lokaal politiek mandaat opnemen zonder dat ze daarvoor onbetaald politiek verlof hoeven te nemen. De Kamer heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. Militairen kunnen nu al deelnemen aan lokale of provinciale verkiezingen, maar als ze verkozen zijn, kunnen ze in …

Door Karolien Grosemans op 30 oktober 2017, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

Berichten uit het OCMW Het OCMW investeert in uitzonderlijke mensen De Regenboog en Autisme Limburg organiseren het project ‘speelplezier’. Een speelpleinwerking op maat van kinderen met een beperking. Op verschillende Limburgse locaties gingen activiteiten door tijdens de zomervakantie. Meer …

Door Karolien Grosemans op 25 oktober 2017, over deze onderwerpen: Defensie

Brussel - Het wordt makkelijker voor militairen om op lokaal en provinciaal vlak politiek actief te worden. De Kamercommissie Defensie heeft dinsdag een wetsontwerp goedgekeurd dat militairen volwaardige politieke rechten geeft. Net zoals ambtenaren zullen ze deeltijds politiek verlof kunnen nemen …

Door Karolien Grosemans, Peter Buysrogge op 24 oktober 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Democratie, Leger

Militairen zullen voortaan makkelijker als gemeente- of provincieraadslid kunnen zetelen. Zij konden zich al langer kandidaat stellen bij lokale verkiezingen. Maar wie een mandaat wou vervullen, moest daarvoor verplicht onbetaald politiek verlof opnemen. Die drempel valt nu weg. De regeling die …