Defensie

Op deze webpagina vindt u een overzicht van alle nieuwsberichten op Karoliens website in verband met Defensie. Een overzicht van Karoliens parlementaire vragen kunt u hier terug vinden.

Nieuws over dit onderwerp

Tussenkomst Karolien Grosemans Plenaire vergadering 09/11/2017: Politieke Rechten Militairen

  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, tot 2006 konden militairen zich niet kandidaat stellen voor de verkiezingen, noch politieke activiteiten uitoefenen. Er was destijds redelijk wat …

Militairen kunnen nu ook echt lokaal politiek mandaat opnemen

Militairen kunnen binnenkort een lokaal politiek mandaat opnemen zonder dat ze daarvoor onbetaald politiek verlof hoeven te nemen. De Kamer heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. Militairen …

Militairen krijgen volwaardige politieke rechten op lokaal niveau

Brussel - Het wordt makkelijker voor militairen om op lokaal en provinciaal vlak politiek actief te worden. De Kamercommissie Defensie heeft dinsdag een wetsontwerp goedgekeurd dat militairen …