BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Herk-de-Stad een nieuw administratief centrum? En wordt het Amandinahuis eindelijk gerestaureerd?

Door Karolien Grosemans op 24 mei 2022, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Herk-de-Stad, waar de renovatie van het Amandinahuis op de planning staat en de senioren wachten op hun zorgloket.

1. Amandinahuis in Schakkebroek wordt gerenoveerd en krijgt aangrenzend een nieuwe boomgaard: IN UITVOERING

De oude hoeve langs de Amandinaweg in Schakkebroek waar in de 19de eeuw de Heilige zuster Amandina opgroeide, vraagt al jaren om een renovatie. Het Amandinahuis is gedeeltelijk ingericht als museum en dat wil het stadsbestuur graag zo houden. Daarom maakten de burgemeester en schepenen in 2018 een budget van 670.000 euro vrij om het gebouw in ere te herstellen. “Intussen zijn de plannen van de architect klaar en kunnen ze ingediend worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed", vertelt burgemeester Bert Moyaers. “Er is al overleg geweest met hen waardoor we een sterk vermoeden hebben dat de plannen van de architect op één lijn liggen met hun visie.”

“Nadien gaan we de nodige subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid in de hoop tegen eind 2023 al iets te kunnen opleveren”, gaat Moyaers verder. “Een tweede deel van dat beleidsplan is de aanleg van een boomgaard aan het Amandinahuis. Om dat stuk natuur te realiseren is enkele maanden geleden een stuk grond aangekocht.”

2. Industrieterrein Daelemveld wordt uitgebreid: ONZEKER

Industrieterrein Daelemveld, waar onder andere de brandweerkazerne, het recyclagepark en een aantal bedrijven gevestigd zijn, zou een uitbreiding krijgen. Op die manier wil Herk-de-Stad zich profileren als een ondernemende stad. Investeringsmaatschappij LRM zit op het project als begeleider, maar voorlopig komt er weinig schot in de zaak. “Er zijn twee ondernemers die de uitbreiding van het industrieterrein tegenhouden”, aldus Moyaers. “Het dossier ligt nu al ruime tijd bij de Raad van State. We wachten dus nog steeds op hun verslag voor we effectief werk zouden kunnen maken van de uitbreiding. Helaas zit dat beleidspunt voorlopig dus muurvast.”

3. Buitenomgeving van Sportcentrum Herkules wordt beweeg- en sportvriendelijker: GEPLAND

Sportcentrum Herkules is al enkele jaren een van de paradepaardjes van Herk-de-Stad. Deze beleidsperiode wil het stadsbestuur werk maken van de buitenomgeving rond het sportcomplex want die kan wel wat sport- en beweegvriendelijker. “Concreet denken we aan een zachte lus om te lopen, zoals een Finse piste", zegt Moyaers. “De aanpak van de buitenomgeving hoort tegelijkertijd bij de komst van een nieuwe wijk langs de Diestsesteenweg, aangrenzend aan het sportcentrum. Eens die wijk ‘Tamerpark' er is, kunnen we aan de afwerking beginnen en daar hoort ook de Finse piste bij.”

De 130 woningen van het Tamerpark moeten nog gebouwd worden, en dus zou de Finse piste nog even op zich kunnen laten wachten. “Op de gemeenteraad van april keurden we alvast de nieuwe straatnamen in de wijk goed. Een eerste stap in de goede richting", klinkt het.

4. Bouw van een zorgloket voor ouderen met info over hun rechten, mogelijkheden en opties in samenwerking met dienstencentrum De Cirkel: ONZEKER

Herk-de-Stad wil deze beleidsperiode volop inzetten op goede dienstverlening voor de burgers. Daarom trok het stadsbestuur een budget uit om een zorgloket te creëren waar ouderen terecht kunnen met vragen over hun rechten, mogelijkheden en opties. “Een echt zorgloket hebben we nog niet,” zegt de burgemeester, “Maar we zetten wel volop in op onze ‘Zorgzame buurten', een project in samenwerking met SAAMO Limburg. Met dat project willen we onze hulp- en dienstverlening dichter bij onze inwoners brengen. Senioren kunnen bijvoorbeeld altijd terecht in het dienstencentrum De Cirkel. Zowel een voor een fijne activiteit, als voor de nodige info of een antwoord op hun vragen.”

5. Gemeente en OCMW krijgen samen een eigentijds administratief centrum in de Guldensporenlaan: ONZEKER

Een nieuw administratief centrum met alle diensten van de stad en het OCMW samen onder één dak, in het voormalige politiegebouw van Herk-de-Stad. Voor die plannen trok het Herkse stadsbestuur een flink budget uit. Op die manier zouden de inwoners op een efficiënt, laagdrempelig en klantvriendelijk onthaal kunnen rekenen. Maar die verhuis naar de Guldensporenlaan is nog niet voor direct.

“Dat is inderdaad uitgedraaid in een moeilijk dossier”, vertelt de burgemeester. “Aanvankelijk zouden we voor dit project samenwerken met Fluvius maar uiteindelijk is beslist dat we ons gaan loskoppelen van dat bedrijf door de te hoge kosten. We willen het oude politiekantoor nu in eigen beheer gaan verbouwen tot een administratief centrum. Hopelijk lukt het toch nog tegen 2024 om alles rond te krijgen.”

CONCLUSIE:

Om alle punten op de Herkse meerjarenplanning mooi af te ronden tegen het einde van deze legislatuur zal het stadsbestuur nog flink haar best mogen doen. Bepaalde projecten liggen stil door lange procedures, maar ook de komst van het administratief centrum laat op zich wachten. “Als het van mij afhing zou alles inderdaad wel wat sneller mogen gaan", geeft burgemeester Moyaers toe. “We zijn vaak afhankelijk van andere spelers en daar horen nu eenmaal lange procedures bij. Desalniettemin doen we ons best om alles deze beleidsperiode nog rond te krijgen.”

In die belofte heeft de Herkse oppositie weinig vertrouwen. “Ik begrijp best dat de coronacrisis voor heel wat vertraging kan zorgen, maar in Herk-de-Stad is nauwelijks iets gebeurd”, zegt Karolien Grosemans van oppositiepartij N-VA. “We zitten hier met een stadsbestuur dat geen team vormt. Er zijn veel spanningen en dat zorgt ervoor dat ze nauwelijks iets op de wereld krijgen.”

“In plaats van door de burgemeester en schepenen bestuurd te worden, staan hier dure, externe bureaus aan het hoofd die zelfs ingehuurd worden bij de inrichting van een nieuw bos”, klinkt het. “En die dure uitgaven, het gebrek aan visie en de afwezigheid van een echt team maken dat hier eigenlijk heel weinig gebeurt. Weet je wat er intussen gerealiseerd is? Een hondenlosloopweide. En die vat de situatie in Herk-de-Stad eigenlijk heel mooi samen. Het vele potentieel van deze stad wordt niet genoeg benut.”

©Het Laatste Nieuws

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is