Rapport Commissie Beter Onderwijs: “laat leerkrachten lesgeven"

Door Karolien Grosemans op 28 februari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

In maart 2020 riep minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de Commissie Beter Onderwijs in het leven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Die commissie bestond uit 7 academici en 7 leerkrachten en werd geleid door Philip Brinckman, pedagogisch directeur van het Sint-Jozefscollege in Turnhout. De aanwezigheid van leerkrachten in deze adviesgroep was uniek en zorgde voor heel wat expertise uit het werkveld. Na anderhalf jaar hard werken, leverde de adviesgroep een eindrapport af met 58 concrete adviezen.

Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans is erg tevreden met het rapport: “Dit rapport is glashelder en komt overeen met waar we binnen de N-VA al langer voor ijveren. We moeten opnieuw naar de kern in het onderwijs, namelijk: de leerlingen en hun “leer-kracht”. Leerkrachten moeten inderdaad de ruimte en de steun krijgen om kwaliteitsvol les te geven. Daarnaast toont de grote interesse bij leerkrachten om aan deze werkgroep deel te nemen aan dat velen vinden dat er iets moet gebeuren”, vindt Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans.

Naar de kerntaak van de leraar

De commissie boog zich onder meer over het lerarenberoep en de kerntaak van de leerkracht. Een van de meest in het oog springende adviezen is: leerkrachten moeten ruimte hebben voor hun kerntaak: lesgeven. Karolien Grosemans: “Het lerarenberoep moet worden geherwaardeerd. Daar is iedereen het over eens. Dit kunnen we onder meer realiseren door de leerkrachten opnieuw te laten focussen op het lesgeven zelf.”

De expertengroep pleit dan ook voor een betere omkadering, zodat leerkrachten minder met randtaken belast worden. “Gelukkig heeft minister Weyts ondertussen al heel wat belangrijke maatregelen genomen om leerkrachten te ondersteunen zodat ze op die kerntaak kunnen focussen. Ik verwijs in dat opzicht naar het recent in de plenaire vergadering goedgekeurde CAO XII waarin o.a. wordt voorzien in extra omkadering waardoor scholen bepaalde ondersteunende en administratieve taken kunnen weghalen bij de leerkrachten.”

Weg met planlast

Ook de grote planlast in het onderwijs is een doorn in het oog van de commissie, iets waar ook Grosemans in het Vlaams Parlement verschillende keren op hamerde. De tijd die leraren besteden aan irriterende regeldruk gaat immers ten koste van de hoofdopdracht, het actief lesgeven.  De adviesraad wil daarom de afschaffing van alle administratie die niet essentieel is en niet bijdraagt tot goed onderwijs. Daarnaast pleit het rapport ook voor een evaluatie van bepaalde (rand)activiteiten zoals kersthappenings, ouderfeesten, de Warmste Week,...Grosemans kijkt dan ook uit naar de concrete beleidsaanbevelingen die momenteel door de onderwijsinspectie worden voorbereid en heeft de sterke wil om daar verder in het parlement mee aan de slag gaan. 

Meer weten?

Wie het volledige rapport wil doornemen, kan dat op deze link terugvinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is