Limburg loopt 1,7 miljoen aan schadevergoedingen mis

Door Karolien Grosemans op 29 maart 2022, over deze onderwerpen: Landbouw, Vlaams Parlement

Limburgse gemeenten dienden voor ruim 6 miljoen euro aan schadeclaims in bij het Vlaams Rampenfonds na de overstromingen van juli vorig jaar. Maar 1,7 miljoen daarvan komt volgens de criteria van het fonds niet in aanmerking.

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) opvroeg bij minister Zuhal Demir (N-VA) en minister-president Jan Jambon (N-VA) blijkt dat Limburgse gemeenten 165 schademeldingen indienden bij het Vlaams Rampenfonds vanwege de extreme regen en overstromingen van juli 2021. Het gaat om een totaalbedrag van 6.029.221,50 euro. Sint-Truiden is koploper, met een claim van 1.799.393 euro waarvan 300.000 euro schade aan het patrimonium. Gingelom, Heers, Hasselt en Alken maken de top vijf vol met schadeclaims van 340.000 tot 891.000 euro.

Meetpunten

In de top 10 van Limburgse gemeenten met het hoogst aangegeven schadebedrag zijn er maar liefst vier die niet in aanmerking komen voor een uitkering door het Vlaams Rampenfonds: Alken, Borgloon, Heers en Herk-de-Stad. Anderzijds zijn er ook twee gemeenten erkend door het Rampenfonds die geen schadeclaim indienden. In Leopoldsburg was er geen schade door wateroverlast. Voeren zal nog voor circa 50.000 euro schade indienen. Boudewijn Herbots (CD&V), burgemeester van het zwaar getroffen maar niet erkende Zoutleeuw in Vlaams-Brabant, vroeg zich hardop af of er wel voldoende meetpunten zijn om hevige regenval en overschrijdingen in waterlopen vast te stellen. Die metingen vormen immers de basis voor een erkenning. “In 22 van de 42 Limburgse gemeenten is een neerslagmeter aanwezig en onze provincie telt twee automatische weerstations, in Kleine-Brogel en Diepenbeek”, zegt Karolien Grosemans. “In 16 gemeenten is er geen waterpeilmeting op onbevaarbare waterlopen en in 24 gemeenten is er geen debietmeting. Toch lijkt het niet aan de meetmethodes te liggen want een aantal gemeenten zonder meetpunten heeft toch een erkenning gekregen.”

Verwarring
De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) geeft advies aan het Rampenfonds over het waterpeil en de debietmetingen van de onbevaarbare waterlopen, het KMI over hevige regenval en het Waterkundig Labo over de waterstand in bevaarbare waterlopen. “Er
zijn veel verschillen tussen de adviezen van de VMM en het KMI. Zo gaf het KMI voor Alken, Herstappe, Kortessem, Heers, Wellen en Borgloon wel een positief advies voor regenval, maar kwam er geen erkenning”, zegt Grosemans. “De VMM gaf dan weer een positief
advies voor Lommel en Hechtel-Eksel, maar ook daar volgde geen erkenning uit. Beide instanties gebruiken ook verschillende sets neerslagradars.”

“Zodra één van de drie instanties vaststelt dat de norm die in het Koninklijk Besluit is opgenomen wordt overschreden in een gemeente, erkent het Vlaams Rampenfonds de schade automatisch”, zegt Kaatje Molenberghs van het Vlaams Rampenfonds. “Er is
verwarring ontstaan doordat het KMI en de VMM zich niet altijd hebben gehouden aan de vastgelegde periode tussen 14 en 17 juli. Het KMI geeft bovendien ook adviezen voor hevige regenval voor de tijdspanne van 48 en 72 uur, maar het Vlaams Rampenfonds
hanteert enkel de twee criteria die in het KB voorzien zijn: voor de periode van één uur en 24 uur. Dat is de verklaring waarom Alken, Herstappe, Borgloon en Kortessem niet erkend zijn hoewel ze een positief advies kregen van het KMI. Er worden stappen ondernomen
om de adviezen in de toekomst eenduidiger en duidelijker te maken. Hiervoor worden samenwerkingsovereenkomsten voorbereid tussen het Rampenfonds, de VMM, het KMI en het Waterkundig Labo.”

“Er is geen duidelijke lijn in de adviezen en dat leidt tot heel wat verwarring bij de gemeenten en slachtoffers”, besluit Grosemans. “Ik ben tevreden dat er een grondige evaluatie komt en dat men ook het meetnet verder wil verfijnen.”

©Het Belang van Limburg - Mark van Luyk

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is