Aantal Limburgse cursisten NT2 daalt door coronacrisis

Door Karolien Grosemans op 22 maart 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

Vorig schooljaar daalde het aantal ingeschreven volwassenen voor een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) in Limburg met ongeveer 17 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans (N-VA) kon opvragen bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “De coronacrisis laat duidelijk haar sporen na, ook in het volwassenonderwijs”, verduidelijkt Grosemans.

Een cursus Nederlands als tweede taal, beter bekend als NT2, is het vak waarmee anderstalige volwassenen en kinderen Nederlands leren in het onderwijs. “Het is bijgevolg erg belangrijk voor hun integratie”, aldus Grosemans.

Volwassenen kunnen zo’n cursus volgen in de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie. Uit de cijfers van Grosmans blijkt dat vorig schooljaar 17% minder Limburgers een NT2-opleiding volgde. In de Limburgse centra voor volwassenenonderwijs neemt het aantal cursisten af  met 19%. In de Limburgse centra voor basiseducatie is de achteruitgang langzamer met een daling van ongeveer 10%.

Corona

De oorzaak voor deze dalende tendens legt Grosemans bij de coronacrisis. Ze benadrukt ook het belang van NT2-cursussen voor Limburg. “Onze provincie kent nog altijd een stevige taalachterstand, wat leidt tot integratieproblemen. Een sterk en toegankelijk aanbod van NT2-cursussen in Limburg is daarom cruciaal.”

Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne en de verwachte vluchtelingenstroom naar Vlaanderen zal het belang van NT2-cursussen bovendien toenemen. “Deze vluchtelingen moeten de kans krijgen om met een cursus NT2 te integreren in onze samenleving. Ik zal deze evolutie daarom verder opvolgen.”

Maatregelen en extra middelen

Grosemans geeft ook aan dat de minister heel wat maatregelen nam om de financiële impact op te vangen. “Het financieringssysteem van het volwassenenonderwijs vangt een deel van het verlies aan cursisten op. Daarnaast heeft de minister voor het huidige schooljaar een overbruggingsregeling voorzien van 14,5 miljoen euro.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is