Laatste vijf schooljaren 171 ontslagen in het onderwijs

Door Karolien Grosemans op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

In de laatste vijf schooljaren werden er in totaal 171 onderwijspersoneelsleden in het leerplichtonderwijs ontslagen of afgezet. Hiervan hadden 141 personeelsleden een vast benoemde aanstelling. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans (N-VA) kon opvragen bij minister van Onderwijs Ben Weyts. De minister baseert zich op gegevens van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI).

Opvallend is dat het aantal ontslagen in het afgelopen schooljaar 2019-2020 met in totaal 27 het laagste cijfer is in de afgelopen vijf jaar. Ter vergelijking: het aantal ontslagen bereikte een piek in het schooljaar 2017-2018. Toen werden er over alle personeelscategorieën heen 39 mensen ontslagen of afgezet, in 2016-2017 waren dit er 38. “Ik denk dat we het afgelopen schooljaar van een corona- en lockdowneffect kunnen spreken. Door de sluiting van de scholen en de organisatie van het afstandsonderwijs ligt het aantal ontslagen wat lager dan de voorgaande jaren”, verduidelijkt Karolien Grosemans.

Een vastbenoemd personeelslid in het onderwijs kan worden ontslagen: na twee opeenvolgende negatieve evaluaties of drie gedurende de loopbaan, in het kader van een tuchtprocedure, als men niet voldoet aan de aanstellingsvoorwaarden of als men meer dan 10 kalenderdagen ongewettigd afwezig is. Dit ontslag wordt pas definitief na een vastgestelde opzeggingstermijn. Gedurende die periode krijgt het betrokken onderwijspersoneelslid een tijdelijke aanstelling en kan hij of zijn met een andere opdracht belast worden.

Preventieve schorsingen

Vastbenoemde onderwijspersoneelsleden kunnen eveneens preventief geschorst worden wanneer er sprake is van een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke vervolging van het personeelslid, of bij een ontslag om dringende redenen. Die preventieve schorsing kan maximaal 1 jaar duren. De voorbije vier schooljaren werden er in totaal 318 leerkrachten en directieleden preventief geschorst in het lager- en secundair onderwijs. Het afgelopen schooljaar lag dit aantal opnieuw beduidend lager. In het schooljaar 2019-2020 werden er 61 personeelsleden preventief geschorst, in het schooljaar 2018-2019 waren dit er 83, in het schooljaar 2017-2018 lag dit aantal op  86 en in 2016-2017 op 88.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is