Laatste vijf schooljaren 171 ontslagen in het onderwijs

Door Karolien Grosemans op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

In het afgelopen schooljaar 2019-2020 zijn er maar 27 mensen ontslagen in het onderwijs. Dat is duidelijk minder dan de 39 ontslagen in het schooljaar 2018-2019 en de 38 ontslagen het schooljaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Karolien Grosemans heeft opgevraagd. Zij vermoedt dat er een corona- en lockdowneffect meespeelt. "Door de sluiting van de scholen en de organisatie van het afstandsonderwijs ligt het aantal ontslagen wat lager dan de voorgaande jaren", meent Grosemans.

De vijf laatste schooljaren samen is er sprake van in totaal 171 ontslagen onderwijspersoneelsleden. Van hen hadden er 141 een vaste benoeming. Een vastbenoemd personeelslid in het onderwijs kan enkel onder bepaalde voorwaarden worden ontslagen, bijvoorbeeld na twee opeenvolgende negatieve evaluaties (of na drie gedurende de loopbaan) of in het kader van een tuchtprocedure.

Vastbenoemde onderwijspersoneelsleden kunnen ook preventief geschorst worden wanneer er sprake is van een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke vervolging van het personeelslid, of bij een ontslag om dringende redenen. Die preventieve schorsing kan maximaal 1 jaar duren. De voorbije vier schooljaren werden zo 318 leerkrachten en directieleden preventief geschorst in het lager- en secundair onderwijs. Ook deze cijfers kenden in het schooljaar 2019-2020 een opvallende terugval met 61 preventieve schorsingen. Ter vergelijking, in de voorgaande schooljaren ging het telkens om meer dan 80 schorsingen.

"Deze cijfers tonen eigenlijk aan dat de ontslagprocedure in het onderwijs vandaag heel complex en tijdrovend is. Ik denk dat het daarom goed is dat de minister heeft aangekondigd dat hij de ontslagprocedure wil herbekijken", zegt Grosemans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is