Minder planlast

Door Karolien Grosemans op 23 februari 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

Leerkrachten en directies worden te vaak geconfronteerd met planlast. “Ik heb als leerkracht zelf de toenemende administratieve taaklast meegemaakt. Uitgewerkte jaarplannen, extra nota’s, ellenlange remediëringsverslagen, niet-onderwijsgebonden regelgeving, heel veel vergaderingen, nog meer overleg,… vaak vroeg ik me af of ik door al die taken een betere leerkracht werd.” Bovendien leiden die onzinnige administratieve taken tot extra stress en werkdruk. Sommige onderwijspersoneelsleden haken zelfs af door te veel planlast.

Als het niet op papier staat, bestaat het niet

Scholen voelen zich meer en meer verplicht om beslissingen uitgebreid op papier te zetten uit angst om met juridische procedures geconfronteerd te worden. “Juridisering en planlast gaan vaak hand in hand. Het gevolg is dat leerkrachten zich niet meer met hun kerntaak kunnen bezighouden. Lesgeven komt niet meer op de eerste plaats”, aldus Grosemans.

Samen tegen planlast

De regeldruk verminderen is een opdracht voor het hele onderwijsveld: van schooldirecties, schoolbesturen, het ministerie van onderwijs, netten en koepels, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding tot CLB’s. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werkte al enkele concrete initiatieven voor planlastverlaging uit:

  • De onderwijsinspectie zal op basis van een planlastradar de problematiek in kaart brengen en hierover rapporteren aan de minister. Via een planlastcalculator zullen scholen bovendien zelf hun regeldruk kunnen berekenen en waar nodig ingrijpen. Daarnaast zal er ook meer duidelijkheid komen over wat scholen moeten voorleggen aan de inspectie.
  • De minister zal extra vormingstrajecten opzetten voor schooldirecteurs en werkt aan de ontwikkeling van een duidelijk afgebakende jobomschrijving. Scholen met solide directies ervaren immers minder taaklast. De versterking van schooldirecties kan bijgevolg een belangrijke rol spelen in de strijd tegen planlast. Ook een recent opgezet systeem van korte vervangingen moet het werk van schooldirecteurs vereenvoudigen.
  • De onderwijsadministratie zal ook datasets ter beschikking stellen aan de onderwijsverstrekkers zodat zij geen beroep meer moeten doen op de scholen.

Niet alles is planlast

“Een zekere vorm van rapportering en verantwoording is in elk beroep wenselijk en noodzakelijk”, vertelt Karolien Grosemans. Bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een zorgbeleid, zijn zelfs nuttig. Maar alle planlast die de leerkracht en directeur beperken in hun ruimte en professionaliteit moet aangepakt worden. “We moeten leerkrachten en directies meer ademruimte geven. Het proces is in gang gezet, ik hoop dat de resultaten snel zullen volgen”, besluit Grosemans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is