2.458 zij-instromers kiezen voor Vlaams onderwijs

Door Karolien Grosemans op 2 februari 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

Het afgelopen schooljaar maakten 2.458 zij-instromers de overstap naar het Vlaamse onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans (N-VA) kon opvragen bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Zij-instromers zijn personen die vanuit een ander beroep in het onderwijs stappen om les te geven. Het aantal nieuwe zij-instromers daalt wel licht (met 6,9%) tegenover het vorige schooljaar. “Toch verwachten we dat dit cijfer in de komende jaren zal toenemen. De coronacrisis maakt stabiele jobs zoals het lerarenberoep aantrekkelijker. Sinds dit schooljaar is er bovendien een nieuwe anciënniteitsregeling voor zij-instromers. Ook dat maakt de overstap aantrekkelijker”, verduidelijkt Karolien Grosemans.

De zij-instroom in het Vlaamse onderwijs is het grootst in het secundair onderwijs. Daar stroomden het afgelopen schooljaar (2019-2020) 1.444 personen in. In het schooljaar 2015-2016 waren er nog 1.253 zij-instromers in het secundair onderwijs. Het totaal aantal zij-instromers is tussen de schooljaren 2015-2016 en 2019-2020 gestegen met 7,5 %.

Opvallend is dat Limburg de enige provincie is waar het aantal zij-instromers de afgelopen vijf schooljaren achteruit gaat. In het schooljaar 2015-2016 maakten 310 personen de overstap naar het onderwijs, in 2019-2020 daalde dit aantal naar 260. Die daling komt overeen met 16%. “Een mogelijke verklaring is dat er in de provincie Limburg een beter evenwicht tussen de vraag naar leerkrachten en het aanbod op de arbeidsmarkt bestaat, waardoor er mogelijks minder nood is aan zij-instromers”, zegt Vlaams parlementslid Karolien Grosemans.

Anciënniteit meenemen

De instroom van zij-instromers is belangrijk, want het Vlaamse onderwijs kampt al enkele jaren met een dreigend lerarentekort. Om dit tekort aan te pakken hebben de huidige en vorige minister van Onderwijs allerlei maatregelen genomen die de overstap naar het onderwijs aantrekkelijker moeten maken. In 2019 werd bijvoorbeeld de mediacampagne ‘Word een echte influencer’ gelanceerd. Die was bedoeld om meer zij-instromers aan te trekken. Minister van Onderwijs Ben Weyts werkte ook een nieuwe anciënniteitsregeling uit voor zij-instromers. “Zo kunnen nieuwe personeelsleden die vanaf dit schooljaar als zij-instromer in een knelpuntambt of vak beginnen lesgeven hun anciënniteit tot 8 jaar overdragen. De Vlaamse Regering heeft hier 1,3 miljoen euro voor uitgetrokken. We hopen dat die laatste beslissing nog meer zij-instromers kan overhalen om de overstap te wagen”, aldus Grosemans.

Corona-effect?

Ook de economische conjunctuur en de impact van de coronacrisis zullen een invloed hebben op het aantal zij-instromers. “Bij economische laagconjunctuur wordt een stabiele job zoals het lerarenberoep immers interessanter. Daarnaast heeft de coronacrisis de waardering voor het lerarenberoep ook doen stijgen. De lerarenopleidingen merken nu al dat het aantal inschrijving toeneemt, ook van zij-instromers. Hogescholen en universiteiten bieden tegenwoordig nog meer dan anders flexibele trajecten, zoals afstands- en avondonderwijs, aan. Dat maakt het voor veel werkende mensen interessanter en eenvoudiger om een carrièrewending naar het onderwijs te overwegen”, besluit Grosemans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is