Mondelinge vraag inzake de C-130

31 januari 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de heer Pieter De Crem, Minister van Landsverdediging – technische storing C-130 (nr. 8720) 

Karolien Grosemans (N-VA): Geachte meneer de Minister, de terugvlucht van Belgische militairen uit Afghanistan door een C-130 transportvliegtuig is door een technische storing met enkele dagen vertraagd. Door een defect aan het veiligheidssysteem van het vliegtuig heeft defensie beslist om de C-130 niet te laten opstijgen, zo laat de persofficier van Defensie weten.

Helaas is dit geen alleenstaand geval. De Belgische transportvliegtuigen hebben de afgelopen jaren meermaals te kampen gehad met technische mankementen. Ik heb een schriftelijke vraag over dit dossier ingediend, maar ik wens de Minster toch al graag volgende mondelinge vragen te stellen:

Hoe vaak is een transportvliegtuig van Defensie de afgelopen vijf jaar door technische problemen aan de grond gehouden? Hoe vaak bevond het vliegtuig zich in het buitenland? Gelieve een overzicht te geven per type vliegtuig. Hoe vaak heeft Defensie wisselstukken laten overvliegen: Uit België? Uit de fabriek waar het toestel geproduceerd werd? Wat was de kostprijs hiervan? Hoeveel wisselstukken heeft Defensie momenteel op stock en voor welke type vliegtuigen? Wat is de totaalwaarde van deze stock? Welk beleid wordt hieromtrent gevoerd door Defensie?

Minister Pieter De Crem: Voor de C-130 is het aantal ground aborts (niet opstijgen wegens technische problemen op de grond) geëvolueerd van 12 procent de voorbije jaren naar 7 procent in 2011. Het aantal in flight aborts (afbreken van de vlucht) bedroeg de laatste vijf jaar gemiddeld 1,6 procent. Voor de witte regeringsvliegtuigen ligt dat gemiddelde respectievelijk op 1,53 en 0,40 procent.

In het geval van een panne in het buitenland worden wisselstukken vanuit België overgevlogen. Slechts zelden worden de wisselstukken rechtstreeks door de vliegtuigbouwer overgevlogen. Voor de C-130 heeft Defensie ongeveer 670.000 stukken in stock. Voor de witte vliegtuigen is de beschikbaarheid van wisselstukken op de markt groter, waardoor Defensie zijn eigen voorraad kan beperken tot 60.000. De waarde van al die voorraden wordt op ruim 250 miljoen euro geschat.

Karolien Grosemans (N-VA): De C-130 haalt veel te vaak de pers als er weer ergens een toestel in panne staat. Het wisselstukkenbeleid lijkt me veel te reactief. We zijn de stocks aan het opgebruiken. Dat levert wel een besparing op korte termijn op, maar op langere termijn zal dat ons in problemen brengen. Ik pleit dus voor een proactief investeringsbeleid.