Mondelinge vraag inzake de hervorming van de derde pensioenpijler

11 januari 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over "de hervorming van de derde pensioenpijler" (nr. 1044) 

Karolien Grosemans (N-VA): De voorstellen van de minister voor een hervorming van de derde pijler van het pensioenstelsel berusten op een aantal veronderstellingen: dat de afschaffing van het gunstige fiscale stelsel van het pensioensparen zal leiden tot minder pensioensparen, dat de gezinnen dit geld vlotter zullen consumeren en dat dit fenomeen er via de belastingen voor zal zorgen dat de overheid de eerste pijler van het pensioen makkelijker kan financieren. Hij zegt ook dat het geld dat gezinnen nu sparen voor hun pensioen, uit de economie verdwijnt. Kan de minister deze stellingen onderbouwen?

Minister Michel Daerden: De derde pijler valt onder het individuele sparen en die wordt momenteel te royaal ondersteund door een belastingaftrek. We zouden deze middelen kunnen recupereren voor de eerste en tweedepensioenpijler.

Als een systeem minder gesubsidieerd wordt, dreigt het ook minder aantrekkelijk te worden voor de burger. In deze context wil ik verwijzen naar het antwoord van 11 september 2009 van de minister van Financiën op een vraag in verband met de kosten van de derde pijler. In 2007 zou het systeem 648 miljoen euro hebben gekost en 178 miljoen hebben opgebracht. Maar als men enkel de gegevens over één jaar evalueert, houdt men geen rekening met het verschil tussen het ogenblik van de inning van de ontvangsten en dat van de toekenning van de belastingvrijstellingen. Vaak zijn het de hoge inkomens die van deze fiscale voordelen profiteren. Bovendien zorgt het systeem ervoor dat hoe meer men verdient, hoe groter het fiscaal voordeel is. De Nationale Bank benadrukt dat bepaalde subcategorieën – met een sterke financiële positie – meer aan pensioensparen doen in het kader van de derde pensioenpijler. De categorieën die slechts over bescheiden middelen beschikken, zijn ondervertegenwoordigd in de derde pijler.

Karolien Grosemans (N-VA): Dat het pensioenstelsel kan worden gered met de opbrengsten van de afschaffing van de fiscale aftrek, is een fabel. Macro-economisch is sparen gelijk aan investeren. Dat was meteen ook een van de redenen van de overheid om te starten met pensioensparen: om geld te investeren in het bedrijfsleven. N-VA is, net zoals de minister, voor het versterken en de uitbouw van de eerste pijler. Maar de bevolking moet er daarnaast ook toe worden aangezet om zelf te sparen voor de oude dag.