Mondelinge vraag inzake de interne postdistributie van Defensie

30 januari 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de interne postdistributie van Defensie" (nr. 15465)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, elk jaar kunnen onze militairen in het buitenland rond de eindejaarsfeesten een kerstpakket van het thuisfront verwachten. Defensie staat in het voor het transport van deze post. Vorig jaar heeft het marinepersoneel van het fregat Louise-Marie tevergeefs gewacht. Sinds 10 december zou er geen post meer afgeleverd zijn op het schip. Op het eerste gezicht is dat misschien een triviaal gebeuren maar voor de betrokkenen is het natuurlijk een meer dan begrijpelijke reden tot frustratie.

Naar aanleiding van dit voorval heb ik enkele vragen.

Hebben de personeelsleden van het fregat Louise-Marie ondertussen hun pakket ontvangen? Welke mogelijkheden heeft Defensie om post vanuit of naar het buitenland te vervoeren? Wat was de oorzaak van de vertraging? Had de vertraging vermeden kunnen worden? Is er sprake van een structureel probleem?

Hoe vaak had in 2012 een geplande postbestelling voor troepen in het buitenland meer dan een week vertraging? Om welke bestemming ging het telkens en wat was de reden voor de vertraging? Welke maatregelen kunt u nemen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik zal met u de chronologie overlopen van de postbedeling aan het personeel van de Louise-Marie.

Defensie doet er altijd alles aan om post zo spoedig mogelijk te bezorgen. Het toestel dat oorspronkelijk gepland was voor het transport werd door de inzet in Mali verschoven naar deze operationele missie. Twee dagen later is er een ander toestel beschikbaar gesteld. De dag waarop dit vervangend toestel, dat naast de post eveneens munitie en explosieven voor de ISAF-operatie aan boord had, diende te vertrekken kon het echter niet opstijgen wegens de weersomstandigheden op de militaire luchthaven van Melsbroek. Momenteel is de bewuste post onderweg naar Djibouti. Als alles verloopt zoals gepland zal deze daar op 7 februari in ontvangst kunnen worden genomen door het personeel van de Louise-Marie.

Om post van en naar het buitenland te brengen, beschikt Defensie over de C-130 en de A330. Voorts kan voor kleine detachementen worden gebruikgemaakt van andere toestellen, zoals een Falcon, die natuurlijk een beperktere laadcapaciteit hebben. Daarnaast kan Defensie ook een beroep doen op vluchten van het EATC, het European Air Transport Command, indien die zich naar de juiste bestemming begeeft en over een overschot aan laadcapaciteit beschikt. Voor dat luchttransport werkt België samen met Nederland, Frankrijk en Duitsland. In uitzonderlijke gevallen maakt Defensie gebruik van verzending via burgerdiensten, zoals TNT of DHL.

Als algemene regel wordt 30 dagen als een postbedelingstermijn beschouwd. Voor vele operaties is er immers maar één maandelijkse vlucht. In 2012 was er één keer sprake van een grote vertraging van de post. Het betrof een postbedeling voor Afghanistan, in het kader van de ISAF-operatie. Men kan dus niet stellen dat het een structureel probleem is. Bijgevolg moeten er geen maatregelen worden genomen.

Hoe dan ook blijft het operationele aspect van de inzetbaarheid van onze luchtvloot altijd primeren. Andere communicatiemiddelen, zoals het sociale internet en Skype, maken het directe contact met thuis, vrienden, verwanten en familie steeds beter mogelijk.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb er uiteraard begrip voor dat de post door allerlei factoren vertraging oploopt. Wij weten ook dat het gaat om vluchten naar oorlogsgebied, wat niet altijd gemakkelijk is.

Ik hoor ook dat er voorrang gegeven wordt aan het overbrengen van wisselstukken. Daar heb ik ook alle begrip voor. De operatie mag natuurlijk geen gevaar lopen.

Als er echter al sinds 10 december geen post meer is, dan is de postbedeling toch wel erg verlaat. Ik hoor van u dat de post op 7 februari geleverd zal worden. Dat is nog net op tijd, want volgens Belga loopt de missie af op 9 februari.

Minister Pieter De Crem: In Djibouti zullen de poststukken aan boord gaan. Ik heb de mensen van de Louise-Marie gezien en daar hebben mij een of twee mensen over aangesproken. Voor het overige waren zij zeer tevreden met de communicatiemogelijkheden die zij hebben. Ik zou natuurlijk ook liever hebben dat die stukken binnen een redelijke termijn worden bedeeld. Dat is evident.

Karolien Grosemans (N-VA): Ik wil er geen drama van maken, maar het gaat over het welzijn van onze militairen. Zij zitten in het buitenland en ik denk dat lang moeten wachten op post voor militairen een element kan zijn om te besluiten om er de brui aan tegeven.

Minister Pieter De Crem: Als dat een doorslaggevende factor is, dan …

Karolien Grosemans (N-VA): Nee, niet doorslaggevend. Ik wil er geen drama van maken, maar dat zijn allemaal kleine elementen die voor frustratie zorgen. Dat kan er voor zorgen dat militairen beslissen om hun loopbaan stop te zetten. Daarom hoop ik dat er in de toekomst meer aandacht is voor zulke zaken.

Minister Pieter De Crem: Ik wil het niet teveel relativeren, maar ik heb de mensen van de Louise-Marie gezien en zij verkeerden in good shape. Hopelijk kan dat u geruststellen.

Karolien Grosemans (N-VA): Dat is heel fijn om te horen. Misschien kunnen nu al de berichtjes voor Pasen worden verzonden.