Mondelinge vraag inzake de Leopard 1A5-tanks

26 januari 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de Leopard 1A5-tanks" (nr. 1686)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, momenteel zijn er nog twee tankbataljons met de Leopard 1A5 uitgerust, namelijk het 1/3 Regiment Lansiers te Marche-en-Famenne en het 2/4 Regiment Lansiers te Leopoldsburg. Het was de bedoeling om binnen enkele jaren de Leopards uit omloop te nemen en ze te vervangen door gepantserde wielvoertuigen, Armoured Infantry Vehicles, AIV’s. Uw voorganger heeft 18 AIV DF90 pantservoertuigen aangekocht en u hebt vorig jaar aangekondigd deze te verkopen.

De conflicten zijn de jongste 20 jaar enorm geëvolueerd en het is daarom belangrijk om te investeren in nieuw materieel. Landsverdediging voert vooral nog missies uit om de vrede te handhaven en voor zulke opdrachten is mobiliteit cruciaal, maar de bescherming en veiligheid van onze militairen moet onze hoofdprioriteit blijven.

Onlangs verscheen een rapport van de Canadese overheid over operatie Medusa in Afghanistan. Het Canadese leger was ook van plan om de Leopard-tanks te vervangen door pantserwagens met wielen. Tijdens de gevechten in de provincie Kandahar bleek dat deze gepantserde wielvoertuigen enkele serieuze gebreken hebben.

Ik citeer uit een Canadees rapport: “The Panjwai district’s mud-brick compounds and its irrigation ditches presented the Armoured Infantry Vehicles with limits they could not overcome. The Leopardtanks’ heft and traction are equally significant because they can crumble lowlying brick walls by using front-mounted engineering attachments like dozer blades or just their own weight. This clears a path for other forces and allows the tanks to continue moving forward and providing fire support.”

Canada heeft daarom beslist om niet te investeren in pantserwagens met wielen. Ze hebben nu 20 Leopard 2A6 en 80 Leopard 2A4-tanks gekocht.

De AIV kostte destijds gemiddeld tussen de 3,8 en de 4 miljoen euro, terwijl in dezelfde periode Leopard 2A6-tanks tweedehands verkocht werden voor 1,5 miljoen euro. Er bestond en bestaat dus een goedkoper en effectiever alternatief.

Wat bent u van plan met deze AIV DF90 pantservoertuigen? Gaat u deze verkopen? Hoeveel van de AIV DF90 pantservoertuigen zijn er intussen geleverd?

Indien deze niet verkocht worden, in welke eenheden worden ze dan ingezet? Zijn er gevolgen voor de Limburgse basis van Leopoldsburg, het 2/4 Regiment Lansiers en het 1/3 Regiment Lansiers in Marcheen-Famenne?

Hebt u al een koper gevonden voor deze pantservoertuigen als deze toch verkocht worden zoals u eerder had aangekondigd? Is er al een overeenkomst rond de verkoopprijs?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, collega Grosemans, ten eerste, er zijn geen plannen voor de aankoop van tanks voor en door Landsverdediging.

Ten tweede, in het kader van de voltooiing van de transformatie werd het regiment van het 2/4 Regiment Lansiers als dusdanig ontbonden midden 2010 om te worden vervangen door de structuur met mediane bataljons. De Belgische mediane capaciteit stemt overeen met wat door de NAVO verstaan wordt onder medium forces. Een mediaan bataljon bestaat, naast de staf en de diensten, uit twee medianencompagnies, een direct fire compagnie en een verkenningspeloton. Een mediane compagnie zal samengesteld zijn uit twaalf armoured infantry vehicles AIV’s fuselier en vier armoured infantry vehicles AIV’s direct fire van 30 mm. Deze omvatten in geen geval moderne tanks.

De AIV DF30 is een standaardplatform waarop een 30 mm wapenstation is gemonteerd met een coaxiaal machinegeweer van 7.62 mm en een bemanning van drie personen en een antitankploeg van drie personen. De AIV DF30 is onder andere in staat licht gepantserde voertuigen te vernietigen. Deze AIV DF30 compagnies zijn gelegerd in Leopoldsburg en Marche-en-Famenne.

Met betrekking tot de levering van de voertuigen AIV DF90, het volgende. De levering is momenteel lopende. De al geleverde en nog te leveren AIV DF90’s van de vaste schijf zullen worden aangewend in het kader van de training van de eenheden. Een inzet van deze systemen in operaties wordt niet overwogen. Ter herinnering, deze vaste schijf wordt geleverd omdat het contract volledig verbreken enorme financiële gevolgen zou hebben gezien de firma het recht heeft om een schadevergoeding te eisen om haar verliezen ten gevolge van de volledige verbreking van het contract te compenseren. De schadevergoeding zou wat betreft de AIV DF90 evenveel bedragen als de aankoop van de achttien voertuigen van de vaste schijf zelf.

Concrete mogelijkheden voor de verkoop van de voertuigen met 90 mm kanon zijn op dit moment nog niet geëxploiteerd. Dat is helaas het enige antwoord wat ik u kan geven.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, als ik het goed begrijp, bent u afgestapt van uw plan om de AIV DF90-voertuigen te verkopen. U zult ze inzetten voor de training van eenheden.

Minister Pieter De Crem: Ik zal ze wel eerst geleverd moeten krijgen. U kent heel de problematiek van het 90-mm-verhaal. Ze moeten eerst geleverd worden. Het schadebeding is vastgelegd. De pistes worden geëxploiteerd, maar dat is op dit moment nog niet gebeurd. Er wordt dus niet afgestapt van dat plan, maar de piste is nog niet geëxploiteerd.

Karolien Grosemans (N-VA): U heeft nu al 9 geleverde AIV’s?

Minister Pieter De Crem: En er komen er 18.

Karolien Grosemans (N-VA): Er komen er 18, maar u bent niet van plan om ze te verkopen?

Minister Pieter De Crem: Jawel, maar wij wachten eerst de levering af en dan zullen wij dat exploiteren.

Karolien Grosemans (N-VA): U wacht eerst de levering af die eind 2012 zal zijn afgerond en pas dan gaat u op zoek naar kopers?

Minister Pieter De Crem: Dan gaan we exploiteren in dit bijzonder gegeerd wapentuig.

Karolien Grosemans (N-VA): Heeft u intussen al geïnteresseerden?

Minister Pieter De Crem: Als u er een weet zitten, mag u mij altijd zijn adres geven.

Karolien Grosemans (N-VA): Mag ik nog een vraag stellen? Wat bedoelt u precies met de training van de eenheden?

Minister Pieter De Crem: Dat zijn de eenheden die getraind worden in het vooruitzicht van te worden uitgestuurd naar operaties in het buitenland.