Mondelinge vraag inzake de levering van de Nato Frigate Helicopters

9 oktober 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de levering van de Nato Frigate Helicopters" (nr. 19825)

Karolien Grosemans (N-VA): Eind augustus nam Defensie de tweede van oorspronkelijk vijf Sea Kings uit dienst. Er blijven nog drie operationele toestellen over. De Nato Frigate Helicopter, de opvolger van de Sea King, wordt ten vroegste in november op de basis van Koksijde verwacht. Een eerste exemplaar werd al officieel geleverd.

In de commissievergadering van juli 2013 zei u dat de NFH-vloot volgens de toenmalige planning in de loop van 2015 volledig operationeel zou zijn. In sommige persberichten is al sprake van 2016. Volgens een artikel in La Dernière Heure van 6 september 2013 neemt Defensie maatregelen om de levensduur van de resterende Sea Kings te verlengen.

Wat is de meest recente stand van zaken in het dossier?

Welk schema schuift de fabrikant momenteel naar voren voor de levering van elk van de overige NFH’s?

Zijn er sinds begin juli nieuwe vertragingen gemeld?

Hoeveel toestellen heeft Defensie minimaal nodig voor een volledig operationele NFH-vloot?

Wanneer verwacht Defensie de laatste Sea Kings uit dienst te nemen?

Welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat ze tot dan operationeel kunnen blijven? Hoeveel kosten die maatregelen?

Zijn er wijzigingen aangebracht in het leveringsschema van de Tactical Transport Helicopter, de transportversie van de NH-90? Kan de transportversie ook worden gebruikt voor search and rescue? Zo ja, behoort dat voor Defensie tot de mogelijkheden?

Minister Pieter De Crem: Het actuele leveringsschema van de Nato Frigate Helicopter voorziet in de levering van een tweede toestel in december 2013. De levering van het derde toestel is gepland voor het eerste semester van 2014, de levering van het laatste toestel in 2015.

De vloot zal volledig operationeel zijn voor de uitvoering van de search-and-rescueopdracht tegen eind 2014. Hiervoor zijn drie toestellen vereist en dienen alle crews gevormd te zijn op de NH-90. Daarna worden de laatste Sea Kings uit dienst genomen.

Om de operationaliteit van de Sea-Kingvloot tot eind 2015 te verzekeren diende een hoofdrotor te worden gereviseerd en enkele kleine onderdelen te worden hersteld en/of aangekocht voor een totaalbedrag van 1,65 miljoen euro, zoals was begroot.

Het leveringsschema van de Tactical Transport Helicopter is onveranderd gebleven, zijnde twee toestellen in 2013 en een toestel in 2014.

Aangezien een vlotte transitie tussen de Sea King en de NFH verzekerd wordt, is het niet aan de orde de search-and-rescueopdracht met TTH uit te voeren.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, voor de goede orde, u bent natuurlijk niet verantwoordelijk voor dat voortdurend uitstel. De fabrikant blijkt over onvoldoende onderdelen te beschikken, zo heb ik vernomen. Er zijn problemen met de toelevering. Dat zijn veel frustraties die wij niet kunnen oplossen.

Ik ben verwonderd, omdat er op 28 augustus een Belgabericht verscheen waarin stond dat alle marineversies pas klaar zouden zijn in 2016. U zegt nu dat wij eind 2014 toch operationeel kunnen zijn en dat is goed nieuws.

U zegt dat ook dat Defensie minimaal drie toestellen nodig heeft, maar dat wordt tegengesproken door de commandant. Tegenwoordig leer ik allerlei tijdschriften kennen waarvan ik het bestaan nooit had vermoed. In het magazine Rotorhub zegt luitenant-kolonel Peter Van den Broucke dat er wel vier toestellen nodig zijn om volledig operationeel te zijn.