Mondelinge vraag inzake de M109 Houwitser

31 januari 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de heer Pieter De Crem, Minister van Landsverdediging – Vervanging M109 Houwitser (nr.8834) 

Karolien Grosemans (N-VA): Geachte meneer de Minister, de Belgische krijgsmacht heeft vele decennia gewerkt met de M109 Houwitser. Tussen 2005 en 2007 zijn er 64 voertuigen gemoderniseerd tot het type M109A4BE. Uiteindelijk werd beslist om alle rupsvoertuigen, dus ook deze M109A4BE, uit dienst te nemen. Graag had ik de Minster hierover volgende vragen willen stellen:

Wat is de stand van zaken van het verkoopsdossier? Om hoeveel stuks gaat het? Wat is de verkoopsprijs per stuk? Hebben er zich al potentiële kopers gemeld? Zo nee, waarom niet? Gebruikt Defensie de M109 nog? Bijvoorbeeld voor oefeningen om de expertise niet volledig verloren te laten gaan. Overweegt Defensie om de M109 alsnog terug in te zetten om het gebrek aan vuurkracht bij de Landcomponent te compenseren? Zijn er studies lopende over de toekomst van de M109 in het Belgisch leger? Kan u hierbij meer uitleg verschaffen? 

Minister Pieter De Crem: België onderhandelt met twee landen over de verkoop van de 64 houwitsers M109A4BE. Omdat beide landen wachten op inzicht in hun budgettaire situatie, is er nog geen contract afgesloten en is er nog geen prijs bepaald.

In het typecontract staat dat de voertuigen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, zonder garantie. Over de voorwaarden van eventuele bijkomende diensten, zoals onderhoud, training en levering van wisselstukken, zal ook moeten worden onderhandeld. Het door de koper ondertekende contract zal worden nagekeken door de interne en externe controleautoriteiten en vervolgens aan mij ter ondertekening worden voorgelegd. Gezien de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kan ik hierover niet meer zeggen.

Ingevolgde de heroriëntatie in het Stuurplan 2004 van een gemechaniseerde naar een mediane capaciteit, werden de M109A4BE’s in april 2008 uit omloop genomen. Er zijn geen plannen om ze opnieuw in gebruik te nemen.