Mondelinge vraag inzake de nieuwe betalingsregels voor gepensioneerden die in een EER-lidstaat wonen

31 januari 2012

Mondelinge Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over "de nieuwe betalingsregels voor gepensioneerden die in een EER-lidstaat wonen" (nr. 8531)  

Karolien Grosemans (N-VA): De Rijksdienst voor Pensioenen heeft er zich sinds 24 augustus 2011 toe verbonden om de pensioenen van Belgen in de andere EU-lidstaten uit te betalen via storting op een bankrekening, dit op vraag van de Europese Commissie. De RVP stortte vroeger enkel op rekeningen in België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Italië, Portugal en Spanje. Is de nieuwe procedure goed opgestart? Hoeveel betalingen gebeuren inmiddels via een overschrijving in de andere negentien EU-lidstaten? 

Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): De RVP geeft prioriteit aan de 17 procent gerechtigden in de voormelde 7 landen. Dankzij een eerste campagne in Italië is daar zowat 75 procent van de aangeschreven gerechtigden overgeschakeld naar betaling via zichtrekening. Een tweede campagne in januari en februari mikt op de gerechtigden in de overige zes landen en tegen eind mei rondt de RVP een derde campagne af voor 9.000 gerechtigden in de overige 23 landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

De Rijksdienst betaalt circa 138.000 gerechtigden in het buitenland, waarvan 114.000 binnen de EER. Daarvan worden 105.000 personen betaald in de voormelde 7 landen, van wie 83 procent heeft gekozen voor een betaling op rekening.

Door deze verplichting moest de Rijksdienst de samenwerking met de huisbankier opnieuw bekijken, want alle betalingskosten worden nu gezamenlijk gedragen door de uitbetalende en de ontvangende bank. De betalingen gebeuren op zichtrekeningen van erkende financiële instellingen in de EER onder de waarborgen van de SEPA-richtlijn (Single Euro payments Area). Betalingen op zichtrekeningen van banken die niet erkend zijn volgens de SEPA-richtlijn kunnen gebeuren, maar dan zonder die waarborgen. De Rijksdienst heeft alle maatregelen getroffen om met de uitvoering van het relevante KB van 13 augustus 2011 tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Europese Commissie.