Mondelinge vraag inzake de operationaliteit van de C-130's

30 januari 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de operationaliteit van de C-130's" (nr. 15466)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb een vraag over de fetisj van de operationaliteit van de C-130.

In het kader van de militaire steun aan de Franse operatie in Mali heeft ons land twee C-130's ter beschikking gesteld. Dat betekent een verhoging van de buitenlandse inzet van die vliegtuigen. De C-130's zijn ongeveer 40 jaar oud en zullen met behulp van wisselstukken nog enkele jaren operationeel moeten blijven.

Op 18 januari keurde de Ministerraad nog een overheidsopdracht goed voor het herstel en de revisie van verscheidene wisselstukken van de C-130.

Mijnheer de minister, voorziet u dit jaar, door de verhoogde inzet van de C-130 in het buitenland, moeilijkheden voor het interne gebruik van de toestellen? Zult u voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele problemen op te vangen? Zo ja, welke?

Hoeveel C-130's stelt Defensie op het moment voor buitenlandse operaties ter beschikking? Wat is het gemiddeld aantal toestellen dat tegelijkertijd in onderhoud staat? Hoeveel ground and in-flight abortswerden er in 2012 voor de C-130 vastgesteld?

Defensie zal een overeenkomst sluiten voor de herstelling en de revisie van verschillende wisselstukken. Kunt u een raming geven van de kostprijs daarvan? Kunt u tot slot even toelichten om welke wisselstukken het precies gaat?

Minister Pieter De Crem: De verhoogde inzet van de C-130 in het buitenland heeft geen onmiddellijke impact op andere zendingen. Eventuele piekmomenten kunnen worden opgevangen via de partnerlanden in het European Air Transport Command, het EATC, via het principe van pooling and sharing.

Naast de twee toestellen, die opereerden ten voordele van de operatie Serval in Mali, is er nog een toestel, dat permanent aan de MONUSCO in de DRC is toegewezen.

In de vloot staan, zoals bepaald, gemiddeld 4 toestellen in onderhoud.

In 2012 werden er 1 804 zendingen voor de Belgische C-130-vloot gepland, vanuit Melsbroek en van deployed operating bases.

Er waren 69 ground aborts. Dat is tussen 4,9 % en 4,6 %. Er waren 16 in-flight aborts. Dat is 0,6 % voor de Belgische vloot.

Het is de bedoeling van Defensie om overeenkomsten te sluiten in verband met de herstelling en de revisie van verschillende wisselstukken. De geraamde kostprijs mag momenteel, in het raam van de reglementering op de overheidsopdrachten, niet worden gepubliceerd. De desbetreffende overeenkomst zal voorzien in het onderhoud en de herstelling van een 130-tal wisselstukken die op de C-130 gemonteerd zijn, met uitzondering van de motor en de avionics, dus de boordtoestellen, die tot een andere categorie behoren.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb daarover geen verdere vragen. Bedankt voor uw antwoord.