Mondelinge vraag inzake de overheidsopdracht voor de inrichting van een cleanroom in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek

17 december 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de overheidsopdracht voor de inrichting van een cleanroom in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek" (nr. 14803).

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op 13 december ging de Ministerraad akkoord met uw voorstel om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de inrichting van een cleanroom in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek. Het ziekenhuis beschikt al enkele jaren over een cleanroom. Volgens een Europese richtlijn is het daartoe verplicht.

Mijnheer de minister, zal de nieuwe cleanroom net als de bestaande, deel uitmaken van het brandwondencentrum? Wat zal in de toekomst de verhouding tussen beide zijn? Gaat het om een nieuwe, aparte cleanroom of om een uitbreiding van de huidige?

Zal er in de toekomst iets veranderen aan de werking van de huidige cleanroom?

Waarom is er nood aan een bijkomende cleanroom?

Zal de werking van de bestaande cleanroom hinder ondervinden van de werken aan de nieuwe cleanroom? Wanneer worden de werken verwacht en vanaf wanneer zou de kamer operationeel kunnen zijn?

Hoeveel vloeroppervlakte zal de cleanroom beslaan? Welke lokalen en materieel zal het omvatten? Hoeveel laboratoria, steriele lokalen, enzovoort?

Levert deze cleanroom bijkomende jobs op? Zo ja, hoeveel? Zullen er eventueel functies gecreëerd worden?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, het militair hospitaal heeft nood aan een cleanroom teneinde de optimale werking van het brandwondencentrum te garanderen. De geplande overheidsopdracht heeft tot doel een nieuwe, conforme cleanroom in het militair hospitaal in te richten. Het is geenszins de bedoeling om een bijkomende cleanroom in te richten of om de huidige cleanroom te renoveren.

De nieuwe cleanroom komt op een andere locatie in het militair hospitaal. Gedurende de werken zal de bestaande cleanroom operationeel blijven. Na realisatie van de infrastructuurwerken zal de bestaande cleanroom buiten gebruik worden gesteld.

De infrastructuurwerken voor de nieuwe cleanroom zullen vermoedelijk in het tweede semester van 2013 starten en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. De nieuwe cleanroom zal operationeel zijn in het tweede semester van 2014 en in eerste instantie alleen worden uitgebaat door het personeel dat momenteel in de huidige cleanroom werkzaam is.

De totale vloeroppervlakte van de cleanroom en zijn ondersteunende lokalen zoals de stockruimte, de sterilisatieruimte, de opslagruimte, de bereidings- en de koelruimtes, zal ongeveer 450 m² beslaan. Samen met de technische ruimtes dient deze inrichting te gebeuren op het eerste verdiep van het militair hospitaal. De detailgegevens van de oppervlakte en de inrichting zullen pas dan gekend zijn en nadat de markt werd gegund.

Er is geen sprake van het creëren van nieuwe jobs. Het bestaande personeel gaat gewoon over naar de nieuwe cleanroom.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de vorige cleanroom dateert toch nog maar van 2009? Het verbaast mij dat er nu alweer een nieuwe komt.

Minister Pieter De Crem: De opdracht is nog niet doorgegaan.

Karolien Grosemans (N-VA): Het is toch de bedoeling?

Minister Pieter De Crem: Dat dossier werd teruggetrokken.

Karolien Grosemans (N-VA): Nu begrijp ik het.

Minister Pieter De Crem: Het dossier werd niet toegewezen. Er werd een dossier neergelegd op onze dienst maar omdat het kostenplaatje zo exponentieel was, is de toewijzing niet doorgegaan.