Mondelinge vraag inzake de peacekeepingcampagne van Defensie

17 december 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de peacekeepingcampagne van Defensie" (nr. 14721)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, Defensie heeft een peacekeepingcampagne gelanceerd op 5 december jongstleden. Volgens de website van Defensie zal er gedurende drie weken in alle Belgische bioscopen een spot te zien zijn, zowel in 2D als 3D. Met dat bioscoopfilmpje wil het leger zijn personeel en hun families bedanken die in 2012 bijdroegen aan de vredesoperaties, onder andere in Afghanistan. Naar schatting zullen meer dan een miljoen toeschouwers die boodschap in de bioscoop zien. Aan die campagne zijn ook een filmpje via het internet en reclameposters verbonden. Die posters zijn bijvoorbeeld in de stations van de NMBS te zien.

Ik ben ervan overtuigd dat Defensie zo veel mogelijk kansen moet grijpen om het fantastische werk van onze militairen in binnenland en buitenland in de figuurlijke spotlights te zetten. Hun inspanningen worden niet altijd naar waarde geschat.

Mijnheer de minister, hoeveel reclameposters werden er gedrukt en verspreid?

Waarom koos Defensie voor deze specifieke timing en tijdsduur?

Steunt de campagne nog op andere elementen, behalve het bioscoop- en internetfilmpje en de posters?

Welk effect hoopt u met de campagne te bereiken?

Welk bedrijf stond in voor de ontwikkeling van de campagne?

Kunt u iets zeggen over de kostprijs ervan?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, Defensie voert in december een nationale informatiecampagne in verband met de lopende militaire operaties in het buitenland, met als hoofdboodschap "peacekeeping, een wereldwijde samenwerking".

De communicatie heeft zowel een extern als intern gedeelte. Voor het externe gedeelte werd gekozen voor reclamedragers toegespitst op een jong publiek. Vandaar dat er naast informatieve publireportages in kranten en populaire magazines geopteerd werd voor het tweevierkantemeteraffichagenetwerk in alle grote stations van ons land, bestaande uit 580 verlichte panelen. Daarnaast werd er gekozen voor een dertig seconden durende bioscoopspot vertoond in 2D en 3D en vertoond op 415 schermen van het netwerk Brightfish van 5 tot 25 december.

De keuze van de timing heeft vooral te maken met het interne gedeelte van de campagne. Het accent ligt hier op de terugkeer van de Belgische ISAF-detachementstroepen uit Kaboel na tien jaar inzet op de luchthaven. De algemene directie communicatie DG COM informeert sindsdien op permanente wijze over de intensieve logistieke operatie voor de terugkeer van het materieel. Ook de andere operaties worden intern onder de aandacht gebracht. Op 1 december werd een nationale infofamiliedag georganiseerd in Peutie voor de gezinsleden van alle militairen in operaties. Tot slot zijn de familiemomenten rond Sinterklaas en de eindejaarsfeesten de periode bij uitstek, waarbij een afwezige naaste militair in opdracht nog meer dan op andere momenten wordt gemist.

Met de campagne wil Defensie elke militair en zijn familieleden een hart onder de riem steken en hen bedanken voor alle gedane inspanningen. In datzelfde creatief concept werden er bovendien wenskaarten ontwikkeld. Die worden sinds 23 november aan jongeren bedeeld met de uitnodiging om kerstboodschappen over te brengen aan het personeel in operatie. De ingezamelde kerstkaarten vertrekken binnenkort naar de manschappen. Ze zullen er samen met de affiche uitgehangen worden in ontspanningsruimtes. Een laatste inzamelactie gebeurde overigens afgelopen weekend door militairen die in het Kinepolis bioscoopcomplex in Antwerpen een infostand met flight simulator bemanden.

Zo tracht Defensie transparant te communiceren over de lopende operaties zowel naar het interne als externe grote publiek en ze hoopt vooral een brug te kunnen slaan tussen de jongeren en de leefwereld van onze militairen.

Alle reclamecreaties van de campagnes werden ontwikkeld door de creatieve divisie van DG Com met de werkingsmiddelen die haar begin dit jaar werden toebedeeld.

De aankoop van de reclameruimte is onderdeel van de mediacontracten die eind februari 2012 door de Ministerraad werden goedgekeurd.

Dankzij de meerjaarlijkse contracten kon een maximale overheids- en volumekorting worden bedongen, waardoor de totale kosten van de crossmediale campagne beperkt bleven tot 161 411 euro, inclusief btw.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Ik vind het een heel geslaagde spot en ik vind dat Defensie dat meer zou moeten doen. Ik denk dat het goed is om het beeld dat de samenleving heeft van de militairen, te verbeteren en op te waarderen.