Mondelinge vraag inzake de pensioenen van dwangarbeiders in Duitsland

22 november 2011

Mondelinge vraag van Karolien Grosemans aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over "de pensioenen van dwangarbeiders in Duitsland" (nr. 7091) 

Karolien Grosemans (N-VA): Geachte meneer de minister, het Belang van Limburg publiceerde op 19 november een artikel over het pensioen van Belgische dwangarbeiders tijdens de 2de Wereldoorlog. Hierin staat dat het Duitse parlement een wet heeft goedgekeurd met als gevolg dat pensioenen van dwangarbeiders met 17 % worden belast. De belasting geldt met terugwerkende kracht tot en met 2005. 

Belgische dwangarbeiders uit de jaren ‘40 of hun weduwen hebben de afgelopen weken een brief gekregen van de Duitse fiscus waarin staat dat ze de belastingen moeten betalen. Voor velen van onze landgenoten lopen de kosten tot in de honderden euro's. 

Graag had ik daarom volgende vragen willen stellen: Hoe staat u tegenover deze beslissing? Hebt u reeds contact opgenomen met uw Duitse collega’s? Is er nog overleg gepland? Kunt u onze landgenoten administratief ondersteunen, alle communicatie met de Duitse fiscus verloopt immers in het Duits?

Minister Michel Daerden: Dit is een netelige kwestie. Als gevolg van een uitspraak van het Duitse Grondwettelijke Hof in 2002 dat de Duitse rente, als eerstepijlerspensioen, belastbaar moet zijn, heeft de Bundestag in 2004 een wet aangenomen die zowel van toepassing is op Duitsers als op gepensioneerden uit andere landen.

Eerst werden identificatienummers toegekend aan de gepensioneerde inwoners van Duitsland, daarna aan de in het buitenland wonende rentegenieters. Pas daarna kon men overgaan tot het heffen van de belasting. Heel die procedure heeft wat tijd in beslag genomen, waardoor er met retroactiviteit wordt gewerkt. Het kabinet werd vorige week voor het eerst ingelicht, via een brief van de Duitse fiscus die ons werd bezorgd door de heer Vercamer. Wij hebben eerst diverse demarches gedaan bij de administratie, waar men ons uitlegde dat de vertraging te wijten is aan het feit dat de RVP vragen over de periode 2005-2008 systematisch doorverwees naar de plaatselijke belastingdiensten, omdat het om een fiscaal probleem gaat.

Na andere demarches werden wij in kennis gesteld van een nummer dat momenteel niet meer in gebruik is. Wij vonden ook informatie op de site van de Duitse fiscus, wel in het Frans, maar niet in het Nederlands. Wij hebben dus verder gezocht en zo een callcenter gevonden in Maastricht. Het callcenter is te bereiken op het gratis nummer 0800/90220 en beantwoordt vragen over de dubbelbelastingverdragen met Nederland en Duitsland in het Nederlands, Frans en Duits.

De vraag is of de betrokkenen moeten betalen. Nadat wij tal van stappen hebben gedaan, kan ik u nu met genoegen meedelen dat zij niet zullen moeten betalen. De Bundestag heeft immers al besloten om van de belasting af te zien en vrijdag zal de Bundesrat hetzelfde doen.

Ongeveer 25.000 personen hebben in de vorm van een rente een ouderdomsverzekeringsvergoeding ontvangen als compensatie voor de schade die ze geleden hebben als slachtoffer van het naziregime. Onder de ruim 13 miljoen dwangarbeiders in nazi-Duitsland waren er duizenden Belgen.