Mondelinge vraag inzake de tijdelijke opleiding van gevechtspiloten in de Verenigde Staten

22 februari 2017

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de tijdelijke opleiding van gevechtspiloten in de Verenigde Staten" (nr. 16472)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, sinds 2004 leiden België en Frankrijk gezamenlijk hun militaire piloten op in Cazaux, in het zuidwesten van Frankrijk. Eind 2018 komt volgens generaal-majoor Vansina een einde aan de Frans-Belgische samenwerking in de Advanced Jet Training School. Hiermee komt er eveneens een einde aan het gebruik van de verouderde Alpha-Jet 1B-trainingstoestellen. Vanaf 2019 worden onze piloten opgeleid in een opleidingscentrum in Sheppard, in het noorden van Texas, volgens de generaal.

In deze context heb ik enkele vragen.

Is dit een primeur of werden onze piloten in het verleden al opgeleid in de Verenigde Staten? Zijn er naast België nog andere landen die van dat opleidingscentrum gebruik maken, en indien ja, welke? Wat zijn de belangrijkste voordelen van een dergelijke multinationale opleiding? Over hoeveel piloten gemiddeld per jaar zou het gaan en hoelang duurt zo’n opleiding?

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom de samenwerking in Frankrijk stopgezet wordt vanaf 2019? Zijn er denkpistes om dergelijke opleidingen in de toekomst toch nog met Frankrijk en/of andere Europese partners in Europa te organiseren?

Hoelang op voorhand moeten dergelijke opleidingen in het buitenland worden gepland? Zijn de kosten van de opleidingen gekend en voorzien in de toekomstige budgettaire planning? Hoeveel personeel zal er ongeveer in de VS worden gestationeerd, buiten de piloten in opleiding?

Minister Steven Vandeput: De ENJJPT werd al opgericht in 1981 en telt actueel 13 deelnemende landen, namelijk België, Canada, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Sinds de opstart van het opleidingsprogramma heeft België op regelmatige basis een beperkt aantal instructeurs en kandidaat-gevechtspiloten naar de ENJJPT gestuurd.

Vermits België over een eigen opleiding beschikte, vroeger nationaal en sinds 2004 in een partenariaat met Frankrijk, ging het hier hoofdzakelijk om het behoud van en de voeling met de NATO-standaarden. De vorming ter plaatse neemt ongeveer 18 maanden in beslag. Op termijn zal jaarlijks een zestal piloten moeten worden getraind.

Naast de piloten die in opleiding zijn, wordt eenzelfde aantal instructeurs in de Verenigde Staten gestationeerd. De kosten voor deze opleiding werden al in de budgettaire planning opgenomen.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, u zegt dat het een tijdelijke oplossing is die het best tegemoetkomt aan de noden van onze piloten en dan is het natuurlijk ook een heel logische oplossing. Wij hebben al ervaring met de samenwerking, want u zegt dat het contract al pakweg 30 jaar oud is, dus dan zal die samenwerking goed verlopen.