Mondelinge vraag inzake de vervanging van de F-16's

25 januari 2018

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de duurder uitvallende F-35's" (nr. P2574)

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, recent konden wij in de Amerikaanse pers lezen dat het Amerikaanse State Departement, het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn goedkeuring geeft aan de exportvergunning van de F-35 aan België. Zij stelden aan het Congres een raming van de waarde van de markt voor van 6,53 miljard dollar, zonder aan te geven wat daar inbegrepen is.

Mijnheer de minister, kunt u hierover een toelichting geven?

 

Minister Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de voorzitter, op 17 maart 2017 heeft de regering conform het regeerakkoord beslist om de vervanging van de F-16 te doen middels een RfGP, een Request for Government Proposal. De procedure betreft dus een competitie tussen verschillende landen. In de week na 17 maart zijn vijf mogelijke kandidaten hun dossier komen afhalen.

Zeven september 2017 was een eerste deadline voor het inleveren van het dossier door de kandidaten die dat wensten. Wij hebben op dat ogenblik dossiers ontvangen van twee kandidaten, namelijk BAE Systems voor de Eurofighter Typhoon en het staatsagentschap dat de VS vertegenwoordigt voor de F-35. Wat mij betreft, loopt vandaag dus een procedure waarvan de volgende vervaldag 14 februari zal zijn. Op 14 februari zullen wij zien welke kandidaten een best and final offer hebben ingediend.

Mevrouw Grosemans, ik kan u garanderen dat de regering lang heeft gediscussieerd. Er is uiteindelijk besloten om voor een objectiveerbare, juridisch correcte procedure te gaan en ik, als vakminister, zal die uitvoeren.

 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik vond uw uitleg zeer duidelijk. Ik zal het de heer Top even uitleggen.

Mijnheer Top, de bedragen die in de pers verschenen, hebben niets te maken met de offertes. Ze kwamen van het Amerikaanse Department of State en hadden betrekking op de exportvergunning. Dat is iets compleet anders.

Vervolgens, deze regering heeft beslist om de F-16 te vervangen omdat wij een loyale en performante partner willen blijven, zowel binnen de NAVO als in Europees verband. Wij hebben daartoe een open en transparante competitie uitgeschreven. Alle aspecten komen aan bod, zowel de Europese samenwerking als de economische aspecten. Ik heb ook alle vertrouwen in de procedure. De competitie verloopt correct en legaal.

Tot slot, mijnheer Top, wij zullen zeker zo voort werken, met een correcte en legale procedure. Wij hebben geen interesse in procedures op basis van obscure belangen en aanbiedingen in achterkamertjes. Trouwens, gisteren is het mij in de commissie alweer duidelijk geworden dat de enigen die in dit dossier zwaar lobbyen en op alle manieren proberen een correcte procedure onderuit te halen, opnieuw de socialisten zijn.