Mondelinge vraag inzake de vlieguren in Libië

29 juni 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "de vlieguren in Libië" (nr. 5537)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op vrijdag 10 juni werd tijdens het wekelijkse perspunt aangekondigd dat Defensie dezelfde dag nog de kaap van de 1 000 vlieguren zou hebben overschreden aangaande de operaties die onze F-16’s boven Libië uitvoeren. Wat de precisie betreft van de bombardementen die door onze F-16’s zouden worden uitgevoerd, staan we bovenaan het lijstje.

Mijnheer de minister, is het mogelijk het aantal gepresteerde vlieguren in Libië te vergelijken met het aantal gepresteerde vlieguren door de overige partners in deze operatie die een vergelijkbare inspanning leveren? Hoeveel bommen zijn er intussen afgeworpen? Kunt u hierbij een onderscheid maken tussen de lasergeleide en de gps-geleide bommen, evenals hun gewicht? Hoeveel procent van deze bommen viel op het doelwit? Hoeveel procent van deze bommen kwam niet tot ontploffing na afwerping?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, op datum van 27 juni 2011 bedroeg het verbruik van de precisiemunitie door de Belgische F-16’s tijdens de operatie Unified Protector boven Libië in totaal 202 bommen, waarvan 57 lasergeleide bommen en 145 gps-geleide bommen.

Wegens begrijpelijke en evidente veiligheidsoverwegingen kan ik u geen informatie verstrekken over de gepresteerde vlieguren of de gebruikte bommen van onze coalitiepartners, waardoor het uiteraard ook niet mogelijk is om verder op de overige vragen te kunnen antwoorden.

Inzake de gevraagde detailgegevens over de orde van grootte van de gebruikte munitie als over het bereikte resultaat van de Belgische inzet, verwijs ik u naar de commissieopvolging van de lopende operaties achter gesloten deuren die sinds het begin van de Libische crisis veelvuldig en op regelmatige basis heeft plaatsgevonden.

Gisteren was trouwens de laatste vergaderdatum. De gevraagde gegevens worden daar steeds gedetailleerd besproken en bovendien geïllustreerd met het nodige beeldmateriaal, met bijhorende tekst en uitleg.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik zal de vraag dan ook opnieuw stellen achter gesloten deuren.