Mondelinge vraag inzake het geplande aantal vlieguren

1 juni 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het geplande aantal vlieguren" (nr. 4663)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, per jaar wordt door Defensie een schema van het aantal geplande vlieguren per vliegsysteem opgesteld. 

In 2008 mochten de Belgische F-16’s 13 000 vlieguren maken. In 2010 is datzelfde aantal tot 12 000 vlieguren gedaald. 

Zowel in 2008 als in 2010 lag het aantal gepresteerde vlieguren licht boven het aantal geplande vlieguren, met name respectievelijk 13 032 vlieguren en 12 399 vlieguren.

De overschrijdingen van het aantal vlieguren zijn altijd aan de inzet van onze F-16’s in buitenlandse operaties te wijten geweest. In 2011 nemen de Belgische F-16’s deel aan zowel missies in Afghanistan als aan missies in Libië. Er zullen dus minder vlieguren naar trainingen en opleidingen van piloten kunnen gaan.

Mijnheer de minister, ten eerste, hoeveel vlieguren zijn in 2011 gepland voor de F-16’s? Bent u van plan in de toekomst het aantal vlieguren te verhogen, zodat er genoeg ruimte voor trainingsmissies overblijft?

Ten tweede, kunt u een onderverdeling maken van het aantal vlieguren dat in 2011 voor de operaties in Afghanistan en Libië is gepland?

Pieter De Crem: Er werden in 2011 in totaal 11 700 vlieguren gepland voor de F-16’s. Om de trainingsopdracht te kunnen blijven garanderen en gelet op de actuele deelname aan de operatie in Libië werd het aantal vlieguren voor de F-16’s verhoogd met 900 vlieguren voor 2011. Die berekening was gebaseerd op een geplande inzet in Libië van 3 maanden.

Het is duidelijk dat de voortzetting van de opdracht, na evaluatie door het kernkabinet van de afgelopen week, zal leiden tot een verdere actualisatie van de vlieguren. Zowel voor de operatie in Afghanistan als voor de operatie in Libië werd in gemiddeld 300 vlieguren F-16 per maand voorzien.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben blij te horen dat het aantal vlieguren wordt verhoogd met 900. Ik denk dat het belangrijk is dat jonge piloten vertrouwen en ervaring opdoen in een veilige omgeving. Wij kunnen een gevechtsmissie niet vergelijken met een trainingsmissie. Ik ben blij dat het aantal vlieguren wordt opgetrokken, want zonder voldoende trainingsvluchten zullen die F-16-piloten heel snel hun expertise verliezen.