Mondelinge vraag inzake het ongeluk van een F-16 in Marokko

26 januari 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het ongeluk van een F-16 in Marokko" (nr. 1856)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op donderdag 16 december verscheen het bericht dat een incident met een Belgische F-16 had plaatsgevonden tijdens trainingen in Marokko. Een botsing van een Belgische F-16 met hoogspanningskabels zette delen van Marokko en Algerije zonder stroom.

Volgens verschillende bronnen lag “Top Gun-gedrag” aan de basis van dit ernstig incident. Ik vind het onaanvaardbaar dat zoiets kon gebeuren met materieel van miljoenen euro. Wij moeten natuurlijk wel het onderzoek afwachten, voor wij definitieve conclusies trekken.

Mijnheer de minister, ik heb hierover toch de volgende vragen.

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over wat er juist gebeurd is. Kunt u hierover intussen meer duidelijkheid geven?

Het incident zette grote delen van Marokko en Algerije zonder stroom. Dat zal in beide landen voor aanzienlijke ongemakken en zelfs schade gezorgd hebben. Hoe reageerden beide landen op het incident?

Wat gaat dat “Top Gun-gedrag” de Belgische Staat kosten? Wat is de schade aan de F-16? Wat zijn de geschatte kosten die Algerije en Marokko rechtstreeks en onrechtstreeks geleden hebben ten gevolge van het incident?

De voorzitter: Mijnheer de minister, is er daar sprake van Top Gun-gedrag?

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans, ik weet natuurlijk niet naar welke scène u verwijst. De scène die mij het meest bijblijft, is die van opstijgende en landende vliegtuigen op een vliegdekschip. Dat wordt nadien door Tom Cruise en Kelly McGillis, als ik mij niet vergis, op een bijzonder uitbundige manier verwelkomd, op alle vlakken. Het doet hen “take my breath away” zingen.

Dat gezegd zijnde, het ongeval op 11 november met de F-16 in Marokko is voorgevallen tijdens een intensieve oefenperiode, met onder andere vluchten op zeer lage hoogte, vanuit de luchtmachtbasis van Sidi Slimane in het noorden van Marokko. Het onderzoek is lopende. Zolang het loopt, kunnen er geen officiële resultaten worden bekendgemaakt. Ik heb mij daarvoor ook bij mijn Marokkaanse collega verontschuldigd.

Er is tot nu toe geen enkele reactie op het niveau van Defensie genoteerd, meer bepaald bij de dienst Geschillen van de algemene directie Juridische Steun en Bemiddeling. De opgelopen schade aan de F-16 bestaat uit insnijdingen in de vleugels en ter hoogte van de verankeringspunten. De gedemonteerde F-16 bevindt zich momenteel in Melsbroek. In de komende weken zal hij via wegtransport naar de basis van Florennes worden teruggebracht, waar hij een expertise zal moeten ondergaan om de kosten van de reparatie te bepalen. Geen enkele raming van de schade opgelopen door Marokko en Algerije is momenteel bij Defensie bekend.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.