Mondelinge vraag inzake het zelf ontwikkelde 'Slat Armour' voor de Piranha III

21 mei 2013

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "het zelf ontwikkelde Slat Armour voor de Piranha III" (nr. 17641) (komen te vervallen)

Mijnheer de minister

Het Belgische leger heeft een eigen ‘Slat Armour’ systeem ontwikkeld om zijn Piranha III-pantserwagens te beschermen tegen RPG-7 raketwerpers. Het ontwerp en de ontwikkeling van deze metalen kooi valt drie keer goedkoper uit dan de aankoop van een bestaand product uit de defensie-industrie. Volgens berichten in de krant zou het systeem enkel voor eigen gebruik zijn gebouwd en niet als een verkoopbaar product.

Mijnheer de minister, ik zou u daarover graag het volgende vragen:

Zal Defensie dit systeem op al haar Piranha III-voertuigen gebruiken? Op welke types zal het worden toegepast? Hoeveel stuks zal het leger in totaal bouwen? Is het systeem bedoeld als permanente bescherming of zal het enkel worden gebruikt op bepaalde operatietonelen?

Wat is de kostprijs van de ontwikkeling en de bouw van het systeem? Wat is de kostprijs van het goedkoopste alternatief op de markt?

Waarom kan of wil Defensie dit product niet commercialiseren?

 

In antwoord op de mondelinge vraag van de heer Filip De Man aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "het pantser tegen raketwerpers" (nr. 17619)

Minister Pieter De Crem: Mijnheer De Man, in het voorbije decennium hebben tal van partnerlanden een oplossing tegen de RPG-7, de Rocket Propelled Grenade, geïmplementeerd op gelijkaardige voertuigen van het type AIV.

Enerzijds, bleek uit een prospectie in 2010 dat de voorgestelde commerciële oplossingen duur waren en dat de doeltreffendheid slechts beperkt was beproefd. De prijzen lagen tussen 95 000 euro, zonder btw, en 195 000 euro, zonder btw, per beschermingssysteem. Anderzijds zijn de benodigde kennis en capaciteiten bij Defensie aanwezig om een anti-RPG-7-systeem te vervaardigen. Daarom heeft Defensie besloten een eigen concept uit te werken en te testen. In 2011 werden meer dan 60 RPG-7-schoten afgevuurd op verschillende proefopstellingen.

Het huidige slat armour systeem, dat nu in productie is, biedt een gelijkaardig beschermingsniveau als datgene wat de verschillende mogelijke leveranciers aanbieden. De productieprijs voor de inhouse kit van Defensie bedraagt ongeveer 23 500 euro aan materiaal en personeel. De ontwikkeling, het prototype en de testen kosten bij benadering 250 000 euro.

Alle 7 verschillende versies van de AIV kunnen worden uitgerust met een slat armour kit. Een eerste set van 27 slat armour kits is in afwerking. In de tweede helft van 2013 wordt gestart met de productie van een tweede set van 27 kits, zodat het totaal op 54 kits komt. Die 54 kits kosten Defensie dus globaal 1 519 000 euro. Een commerciële aankoop van die systemen zou Defensie het drievoudige hebben gekost. Het al dan niet uitrusten van een AIV met een slat armour kit is afhankelijk van de beoordeling van het dreigingsniveau op de plaats van de inzet.

Het is niet de bedoeling het slat armour systeem dat Defensie heeft ontwikkeld te commercialiseren. Het systeem werd wel voorgesteld aan andere gebruikers van de Piranha III, maar concrete vragen tot internationale samenwerking zijn er op het moment nog niet.