Mondelinge vraag inzake Itinera en het deeltijds pensioen

21 juni 2011

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over "Itinera en het deeltijds pensioen" (nr. 4602) 

Karolien Grosemans (N-VA): Geachte meneer de minister, Gisteren lanceerde denktank Itinera het principe van het deeltijds pensioen. Deze denktank is van mening dat we moeten afstappen van de pensioenleeftijd van 65 jaar en dat we moeten evolueren naar een ‘uitbolperiode’ tussen 60 en 70 jaar.

Gedurende de laatste jaren van hun carrière moeten werknemers volgens Itinera in staat zijn om deeltijds arbeid te combineren met deeltijds pensioen. Hoe staat u tegenover dit voorstel van Itinera over het deeltijds pensioen?

Minister Michel Daerden: Het deeltijdse pensioen is geen nieuw idee. Het werd in het verleden al bedacht en het heeft aanleiding gegeven tot het halftijdse brugpensioen en het tijdskrediet voor werknemers van 50 tot 65 jaar oud.

Wie wil werken na 65 jaar, kan dat ook. Dit kan, behalve voor ambtenaren, door het pensioen niet op te nemen. Wordt het pensioen wel opgenomen, dan geldt een maximumgrens. Dat systeem moet nog eens herbekeken worden

De kwestie van de effectieve leeftijd behoort tot de bevoegdheid van minister Milquet. Ik verwijs u naar het antwoord dat zij mevrouw Van Eetvelde gaf met betrekking tot het aantal bruggepensioneerden.  Alleen zijn het vaak diegenen die vinden dat we langer moeten werken, die niet van vijftigplussers moeten weten. We moeten ons volledig scharen.

Karolien Grosemans (N-VA): Het idee van Itinera is bedoeld om oudere werknemers langer aan het werk te houden of nog in dienst te nemen. Na het antwoord van de minister weet ik nog niet wat hij van het voorstel vindt.