Mondelinge vraag inzake namaakonderdelen bij militaire apparatuur

5 juni 2012

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over  "het gevaar van namaakonderdelen bij militaire apparatuur" (nr. 11949)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, uit een onderzoek van een senaatscommissie uit de Verenigde Staten blijkt dat Amerikaanse militaire apparatuur vol namaakonderdelen zit, vooral van Chinese makelij. Vooral in vrachtvliegtuigen en helikopters werden namaakonderdelen teruggevonden. Omdat het gaat om zeer gesofisticeerde elektronisch componenten kan een onderdeel dat niet werkt een hele eenheid in gevaar brengen.

Mijnheer de minister, bestaat een dergelijk probleem ook bij ons? Indien zich een soortgelijk probleem bij Defensie voordoet, bent u op de hoogte van de grootte van deze problematiek? Hoeveel namaakonderdelen heeft Defensie gedurende de afgelopen vijf jaar in onze militaire apparatuur kunnen opsporen? Kunt u een overzicht geven bij welke type militaire hardware deze namaakonderdelen werden teruggevonden?

Indien zich bij ons geen probleem voordoet maar wel in de Verenigde Staten, hoe verklaart u dat dan?

Indien u geen kennis heeft van een soortgelijke problematiek binnen Defensie, zult u dan een onderzoek starten om de zaak onder de loep te nemen?

Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, ik heb geen enkele indicatie van de aanwezigheid van namaakproducten in onze systemen. De leveranciers zijn aansprakelijk en moeten voorkomen dat dergelijke namaakproducten in de bevoorradingsketens kunnen terechtkomen.

In de wereld van het vliegend materieel worden alle onderdelen voor de Belgische vliegtuigen geleverd met een certificate of conformity. Dit is een document dat bevestigt dat het onderdeel voldoet aan de door de erkende luchtvaartautoriteit vooropgestelde regels. Daarnaast zijn de kwaliteitsdiensten belast met het bewaken van de conformiteit van geleverde producten met de technische specificaties, inclusief hun herkomst voor zover dat mogelijk is.

Er is bij ons een systeem van externe controle zowel als van interne controle. Ik heb dus geen indicaties.

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik weet dat de Amerikanen speciale programma’s hebben ontwikkeld en uitgedokterd om de verdachte onderdelen uit het systeem te halen. Wij hebben dergelijke programma’s blijkbaar niet nodig, des te beter.