Mondelinge vraag inzake vervanging F-16

18 oktober 2017

Mondelinge vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de vervanging van de F-16's" (nr. 21382)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, de nieuwe Franse defensiestrategie werd een week geleden gepubliceerd en is dus heet van de naald. Tot mijn verbazing wordt daarin met geen woord gerept over een strategische samenwerking met België.

In deze context heb ik enkele vragen.

Strookt dit met de brief die de Franse minister van Defensie u recent stuurde? Hoe rijmt u dit met de brief waarin wordt gehamerd op een zeer uitgebreid partnerschap tussen Frankrijk en België?

 

Minister Steven Vandeput (N-VA): Mevrouw Grosemans, ik heb ook kennisgenomen van de Franse defensiestrategie. Zij laat in het midden hoe een strategische samenwerking met betrekking tot vervangingsprojecten moet worden gestructureerd en kan ons dus geen antwoord geven over hoe het Franse bod in dat kader moet worden geïnterpreteerd.

De regering onderzoekt alle aspecten van het dossier.

Inmiddels gaat de procedure die werd opgestart onverminderd voort.

 

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor uw toelichting.

Ik hoor verscheidene collega’s spreken over de strategische samenwerking met Frankrijk, terwijl de samenwerking met België zelfs geen voetnoot waard is in de meest recente herziening van de Franse defensiestrategie. Ik hoor hier zeggen dat wij moeten instappen in het project rond de ontwikkeling van een Frans-Duits toestel. Collega’s, wij zijn zelfs geen voetnoot, terwijl er wel heel veel gesproken wordt over bilaterale samenwerking. Verscheidene Europese landen komen aan bod, waaronder alle buurlanden. Geeft men echter de zoekopdracht ―Belgique of ―belge in, dan vindt men nul resultaten. Wij komen niet voor in de Franse defensiestrategie.

Wil dit zeggen dat ik samenwerking met Frankrijk niet belangrijk vind? Integendeel. In het verleden hebben wij heel goed samengewerkt in de Balkanoorlogen, in Afghanistan, in Libië, tegen IS in Afrika. Dat zal ook zo blijven. Frankrijk weet dat wij hen altijd zullen steunen in hun vraag naar een Europese defensie, als die er ooit komt. Een strategische samenwerking kan alleen maar met respect voor elkaars instituties, het wettelijke kader en de rechtstaat.

Ik hoor hier opperen dat er verschillende visies zijn en dat er een politiek probleem is. Ik vind die insinuaties totaal ongegrond en zie nergens een poging om legale procedures te beïnvloeden. Ik zie veeleer een uitgestoken hand van Frankrijk om in de toekomst zij aan zij voort te werken. Ik hoor de regering hier heel duidelijk zeggen dat de competitie onverminderd verder loopt: een eerlijke competitie met op voorhand vastgestelde spelregels, in overeenstemming met onze eigen wetgeving en met de Europese wetgeving op de overheidsopdrachten. Dat is de enige correcte handelwijze. Het is bovendien de beste garantie opdat onze luchtmacht en de belastingbetaler waar voor hun geld krijgen, wat in het verleden niet altijd het geval was.