Mondelinge vragen inzake het aantal sessies in de hyper- en hypobare kamer van het Militair Hospitaal Koningin Astrid

16 januari 2013

Mondelinge vragen van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over "het aantal sessies in de hyperbare kamer van het Militair Hospitaal Koningin Astrid" (nr. 15041) en over "het aantal sessies in de hypobare kamer van het Militair Hospitaal Koningin Astrid" (nr. 15074)

Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik stel deze vraag naar aanleiding van twee schriftelijke vragen. Ik ontving daarop wel een antwoord maar op het belangrijkste deel ben ik misschien mis begrepen of werd mijn vraag omzeild.

Hoeveel sessies met burgers of militairen gingen er jaarlijks door in de hyperbare en de hypobare kamer tussen 2007 en 2011?

In de hyperbare kamer gaat het om burgers en militairen. In de hypobare kamers gaat het enkel om militairen.

Ik kreeg twee keer het antwoord: "In de hypobare kamer maximaal een per dag en in de hyperbare kamer twee tot drie sessies."

Daarmee weet ik echter nog altijd niet hoeveel sessies er zijn geweest tussen 2007 en 2011. Daar was het mij om te doen. Vandaar mijn mondelinge vraag.

Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, ik heb geen weet van een problematische werking van die kamers.

Er zijn geen aparte cijfers voor burgers of militairen omdat er geen afzonderlijke sessies zijn voor militaire patiënten of burgerpatiënten. Beide categorieën worden samen behandeld tijdens een hyperbare of hypobare zuurstofsessie.

Er waren 793 hyperbare sessies in 2007, 792 in 2008, 759 in 2009, 806 in 2010 en 734 in 2011. Er waren 31 hypobare sessies in 2008, 90 in 2009, 121 in 2010 en 89 in 2011.