De sociale inspecteurs verdienen een betere bescherming

Door Karolien Grosemans op 29 november 2011, over deze onderwerpen: Sociale zaken & Pensioenen (2010-2012)

De afgelopen vier jaar zijn 53 inspecteurs van de RVA en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het slachtoffer geworden van agressie. Dit blijkt uit cijfers die ik ontving van minister Milquet. De inspecteurs verdienen betere bescherming en de daders moeten systematisch gestraft worden.

De daders van deze gewelddaden komen er nu systematisch zonder straf van af. Uit de cijfers blijkt dat de sociale inspectiediensten 15 keer klacht hebben neergelegd bij het parket, meer dan de helft van deze zaken werd geseponeerd. De andere zaken zijn nog lopende. Elk vorm van agressie tegen een ambtenaar moet kordaat aangepakt worden via een strafrechtelijke vervolging.

Betere bescherming

De inspectiediensten moeten ook dringend beter beschermd worden. Inspecteurs zouden steeds in teamverband moeten werken en niet meer alleen op pad gestuurd mogen worden. 

Wallonië koploper

Opvallend: 65% van de gewelddadige incidenten tegen personeel van de RVA gebeurde in Wallonië, met de Luikse regio op kop. In de provincie Luik werden liefst 17 gevallen van agressie tegen een inspecteur van de RVA genoteerd. Van de 40 incidenten ten aanzien van ambtenaren van de RVA werden er door de politie slechts 13 keer geverbaliseerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is