Door nieuw decreet sluit internaat: “Ook al willen we niet stoppen”

Door Karolien Grosemans op 2 juni 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs

Door nieuw decreet sluit internaat: “Ook al willen we niet stoppen” (Het Belang van Limburg, 2/6/23)

Het voorgestelde Vlaams decreet om regelgeving en financiering van internaten te moderniseren, zorgt al voor een slachtoffer: internaat Sint-Martinus in Herk-de-Stad stopt aan het eind van dit schooljaar.

Karel Moors

 

Zoals bekend, komt er een grote hervorming van het reglementair kader voor onderwijsinternaten. Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil met het decreet moderniseren en opschalen. Dinsdag wordt er witte rook verwacht in de commissie Onderwijs.

“Het is een supergroot en ingrijpend decreet. Het budget per interne schommelde enorm tussen de verschillende instellingen, gaande van 2.900 tot 18.400 euro. Als je het financieringssysteem gelijktrekt, zijn er die winnen maar ook die minder gaan hebben. Dat zijn de kleine internaten,” zegt Karolien Grosemans (N-VA), voorzitter van de Onderwijscommissie. “Door deze meer uniforme financiering gaan de kleinste internaten met minder dan 45 internen er op achteruit op het vlak van werkingsmiddelen, maar dat wordt opgevangen door een transitiebudget van 1 miljoen euro.”

Genadejaren

In Limburg hebben momenteel vier van de veertien internaten minder dan 45 internen: Sint-Martinus in Herk-de-Stad, Studentenhuis Salvator in Hasselt, WICO Campus Salvator in Hamont-Achel en het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde (PIVH) in Hasselt.

“Als ze een fusie aangaan, kunnen ze blijven bestaan. We willen zeker geen internaten sluiten”, legt Grosemans uit. “Er is budget voorzien en er wordt veel tijd gegund: ze moeten niet op 1 september 2023 klaar zijn met een fusie, ze moeten dan een intentiecontract ondertekend hebben met fusiepartners. Ze moeten pas operationeel zijn in 2025 en dan zijn er nog twee zogenaamde genadejaren. Er is dus tijd tot 2027 om zich in regel te stellen.”

“Er zijn ruime overgangsmaatregelen omdat we beseffen dat er veel internaten - zoals in Herk-de-Stad - ingeworteld zijn in scholen. Het allerbelangrijkst is de veiligheid van de internen. Meer dan 30 internen ’s nachts met één opvoeder, is niet oké. Met dit decreet daalt het aantal internen per opvoeder van 22 naar 15.”

Ook een stopzetting

De vier betrokken Limburgse internaten met minder dan 45 internen hebben uiteenlopende toekomstplannen, met daarbij ook één stopzetting:

* HetWICO-internaat in Hamont-Achel zou zich onder de paraplu van het departement Welzijn willen scharen.

* Studentenhuis Salvator in Hasselt voert fusiegesprekken. “We hopen dat er iets positiefs uit de bus komt”, reageert beheerder Marjan Schorpions.

* “HetPIVH in Hasselt gaat fuseren met PIBO in Tongeren, we houden de twee sites. We werken al informeel samen, dat wordt nu formeel”, aldus internaatbeheerder Fien Haesevoets. “Het decreet houdt voor ons geen verbetering in. Het zorgt voor de nodige bezorgdheden en uitdagingen maar we gaan er positief mee om.”

* Het internaat van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad is aan zijn laatste maand bezig, bevestigt Bert De Roo, coördinerend directeur van de scholengroep. “Er zitten goede elementen in het decreet voor grotere internaten. Maar de werkingsmiddelen per interne dalen en er zijn geen extra werkingsmiddelen meer voor bijvoorbeeld internen met verhoogde studietoelage. Met 35 bedden zijn we ook te klein. Op ons eentje kunnen we het financieel niet rooien.” Gesprekken met potentiële fusiepartners leverden niks op. “Het gaat om internaten die ingebed zijn in de infrastructuur van scholen, er zou een vzw moeten komen, los van de scholengemeenschappen, die gebouwdelen zou moeten besturen zonder dat die vzw enige spaarpot heeft. Limburg heeft redelijk wat kleinere internaten die heel verspreid liggen. Een fusie is alleen nuttig bij operationele winst”, schetst De Roo. “Er is heel veel overleg gepleegd, we wilden niet stoppen en vernieuwden vorig jaar nog het sanitair. Maar een andere oplossing bleek niet haalbaar. We hopen dat onze internen en het personeel snel een plaats vinden elders en steunen hen daarbij.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is