“Geen politiek draagvlak in België”

Door Karolien Grosemans op 3 maart 2017, over deze onderwerpen: Defensie

Allemaal weer naar 'den troep'?

HASSELT - “Moet België het Zweedse voorbeeld volgen en de dienstplicht opnieuw invoeren?”, vroeg deze krant zich af. Ruim 4.300 lezers reageerden: 54 procent is pro, zowel voor jongens als meisjes, terwijl 23 procent enkel jongens weer onder de wapens wil. Politiek is er evenwel géén draagvlak: “Onze focus ligt op operaties in het buitenland. Dat is niets voor dienstplichtigen”, zegt defensieminister Vandeput (N-VA).

“Een schone tijd beleefd”, klinkt het nostalgisch bij sommige oudere lezers. Anderen zien het leger dan weer als een probaat middel om jonge mensen wat meer discipline bij te brengen: “Voor velen zou het eens goed doen: lekker zweten, kou lijden, lekker vuil worden, kamperen, gezellige barbecueën en gedaan met heel de dag op de gsm te zitten. Zo leren ze wat respect hebben voor anderen.”

 

Niet in regeerakkoord

Vox populi, al zijn er ook wel lezers die het idee te gek voor woorden vinden. Net zoals de politiek. Karolien Grosemans (N-VA), voorzitter van de commissie Landsverdediging, is ronduit tegen: “Er is zeker geen consensus hierover in de politiek. Het staat ook niet in het regeerakkoord van deze regering. Nu denk ik aan de invoering van de vrijwillige legerdienst die De Crem heeft willen invoeren. Een complete mislukking met 7 kandidaten per jaar en waarvan de helft al voortijdig vertrok. Ons leger is sinds 1992 ook een ander leger: kleiner, professioneler en hoogtechnologisch. Daar passen geen dienstplichtigen meer in. Bovendien was het toen een asociale maatregel. De meisjes moesten al niet en wie kon, ontsnapte eraan.”

Ook Wouter Beke (CD&V) ziet geen draagvlak. “Op ons congres is het niet aan bod gekomen. Wel de invoering van een vrijwillige burgerdienst. maar dat is iets anders. De dienstplicht is sinds 1992 opgeschort. Een belangrijke overweging toen was de hoge kost van de dienstplicht. Er is geen sprake van om die opschorting op te schorten. Al zou ik dat als burgemeester van Leopoldsburg misschien wel graag zien gebeuren.” ( lacht)

Kamerlid Alain Top, defensiespecialist sp.a, bespeurt ook geen politiek draagvlak: “Geen sprake van een verplichte dienstplicht. Zelfs de vrijwillige dienst is een stille dood gestorven. Als je al een jaar van engagement overweegt voor jongeren, vind ik niet dat zoiets onder de wapens moet gebeuren. Dat kan even goed in de zorg of bij jeugdverenigingen.”

 

Professioneel leger

Het laatste woord is aan defensieminister Steven Vandeput (foto) (N-VA): “De discussie of jonge mensen een tijd dienstbaar moeten zijn voor de maatschappij, vind ik interessant. Maar dan voor iedereen, ook voor meisjes. Waarmee ik me niet uitspreek voor een of andere formule. De tijd is nu niet rijp. Er zijn ook geen middelen voor. Toen de dienstplicht in 1992 werd opgeschort, werd het budget van Defensie gehalveerd. Bovendien heeft het leger nu zijn focus op buitenlandse operaties. Dat is iets voor professionele militairen.”

JAN BEX, HBVL © 2016, Concentra

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is