Grijs en wijs

Door Karolien Grosemans op 6 december 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs

Grijs en wijs

Het lerarentekort begint meer dan ooit te wegen op de kwaliteit van ons onderwijs. Eind vorig jaar keurde deze Vlaamse regering een pakket maatrelen goed om dit tekort aan te pakken; zo kunnen méér zij-instromers méér anciënniteit meenemen en krijgt digitalisering een structurele plaats in ons onderwijs.
Waar we ook op inzetten is het aantrekken van (jong-)gepensioneerde leerkrachten. Uiteraard is dit niet de wonderoplossing die het tekort zal laten smelten voor de zon, maar het kan een deel van de oplossing zijn.

Voor 65-plussers zijn er geen praktische bezwaren om opnieuw een lesopdracht op te nemen, het probleem schuilt echter in de categorie jonger dan 65 jaar. Indien zij (opnieuw) voor de klas zouden willen staan, kunnen ze in de problemen komen met hun pensioen. Minister Weyts heeft dit reeds meermaals aangekaart bij zijn federale collega bevoegd voor pensioenen, helaas zonder resultaat. Uitzonderingsmaatrelen worden elke keer wel voor enkele maanden goedgekeurd, maar het blijft wachten op een permanente oplossing.
Tijdens het schooljaar 2020-2021 mochten we 1.129 personeelsleden opnieuw verwelkomen na hun oppensioenstelling, hopelijk zien we de komende jaren hierin een stijgende lijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is