Islamitische school in Genk: waakzaamheid blijft nodig

Door Karolien Grosemans op 1 december 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs

Onderwijsinspectie geeft positief advies aan islamitische school in Genk (Het Belang van Limburg*, Do. 01 Dec. 2022, Pagina 10)

De vzw achter de islamitische school in Genk trekt naar de Raad van State om de geweigerde erkenning van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) te laten vernietigen. Verrassend genoeg is het advies van de Vlaamse onderwijsinspectie voor de school deze keer positief.

De vzw Lectio geeft de strijd om een islamitische school in te richten in het voormalige Syntra-gebouw aan de Genkse Kerkstraat niet op. Minister Ben Weyts weigerde eind augustus om de secundaire school Plura-C te erkennen. In 2019 en in 2020 probeerde de vzw al om een erkenning te krijgen maar die werd telkens geweigerd. De eerste njet - toen de school nog Selam College zou heten - dateert nog van de periode dat Hilde Crevits (cd&v) onderwijsminister was. Zij stelde in haar beslissing dat er “een reële kans bestaat dat het voorliggende onderwijsinitiatief in Genk een extremistische vector wordt in het Limburgse onderwijsmilieu”, en dat de ideologie ingaat “tegen de beginselen van mensenrechten en andere grondslagen van de rechtsstaat”. In de beslissing van 2020 verwees haar opvolger Ben Weyts naar de banden tussen de vzw en de Milli Görüs-beweging. Uit conclusies van Duitse veiligheidsdiensten zou blijken dat “die religieus-islamitische orde niet verenigbaar is met de basisprincipes van de vrije democratisch orde”.

Maar op 26 april van dit jaar besloot de Raad van State om de weigering van 28 augustus 2020 te vernietigen. Reden: niet voldoende gemotiveerd. Eind augustus nam minister Weyts een nieuwe beslissing over de erkenning: opnieuw een weigering.

Achilleshiel

Toch is het dossier daarmee niet begraven, want de vzw heeft enkele dagen geleden aan de Raad van State gevraagd om ook deze beslissing te vernietigen. Om een school erkend te krijgen, moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. Deze keer focust de vzw op het criterium dat verwijst naar de grondwet en dus naar de vrijheid van onderwijs. Want dat is net de achilleshiel in de hele discussie die door verschillende experten telkens opnieuw wordt aangehaald. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met joodse scholen die indertijd zonder problemen erkend werden.

“Bij de minste twijfel over schending van mensenrechten of extremisme moet je zo'n school tegenhouden”, zegt Karolien Grosemans (N-VA), voorzitter van de Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement. “In de laatste rapporten van Staatsveiligheid en OCAD die ik heb kunnen inkijken, staan trouwens meer feiten dan in de vorige. Volgens OCAD is Milli Görüs een vrij gesloten beweging die voor een groot deel de traditionele en conservatieve waarden uit Anatolië vertegenwoordigt en ijvert voor islamisering van de Turkse diaspora, en kan je bepaalde aspecten als extremistisch bestempelen. De financiering van de school is op vraag de minister ook nog eens doorgelicht door Deloitte. Het bedrijf had wel moeite om aan de documenten van de vzw te geraken. De weigering van de erkenning is dus zeker gerechtvaardigd.”

Onderwijsinspectie positief

Al is er ook wel een verschil met de beslissingen van 2019 en van 2020. Toen heeft de Vlaamse onderwijsinspectie telkens een negatief advies gegeven. Deze keer is dat advies verrassend genoeg positief. Een minister hoeft dat advies niet te volgen, maar toch is dit opmerkelijk.

De onderwijsinspectie onderzoekt of een school aan zes criteria voldoet. Zo moet er een schoolbestuur zijn, moet controle van de onderwijsinspectie worden toegelaten, moet de school de structuur vastgelegd in het decreet volgen, samenwerken met het CLB en “de internationale en grondwettelijke rechten van de mens in het algemeen eerbiedigen en van kinderen in het bijzonder”. Vooral die laatste voorwaarde was tot nu toe een argument om de erkenning te weigeren. Maar deze keer geeft de inspecteur-generaal wel een positief advies, al is dat met enige “terughoudendheid”. Hij vraagt om de regelgeving te verduidelijken omdat het zeer moeilijk is om over de zesde voorwaarde te oordelen.

In zijn conclusies verwijst de inspecteur-generaal ook naar het “wisselend” advies van Staatsveiligheid. In dat rapport staat namelijk ook dat er niet aangetoond kan worden dat de bestuursleden van de vzw “een boodschap willen verspreiden die ingaat tegen de rechten van de mens of de rechten van het kind”. Van één bestuurslid is de band met Milli Görüs al zeker aangetoond.

Liliana Casagrande ■


BRON : Het Belang van Limburg 01/12/2022

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is