"Kort onze vakantie maar in"

Door Karolien Grosemans op 30 oktober 2014, over deze onderwerpen: Parlement

HASSELT - Op 25 mei zijn de nieuwe parlementsleden verkozen, een paar weken geleden zijn ze aan de slag gegaan en nu hebben ze alweer vakantie. Wat hebben ze de afgelopen vier maanden gedaan? "Die vraag voedt de anti-politiek", reageert Marino Keulen (Open Vld) gepikeerd. "Maar versta me niet verkeerd: voor mij zijn 10 dagen vakantie per jaar genoeg." Nieuwkomer Grete Remen (N-VA) zegt meteen dat vier maanden 'schandalig veel' is. Nu is het nog wachten op het eerste wetsvoorstel dat het zomerreces inperkt.

"Die vragen over onze tijdsbesteding komen alsmaar terug", zegt Marino Keulen, Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken. "Maar in de zomer liggen de diensten in Brussel stil. Ik doe wel werkbezoeken. Of we onze wetsvoorstellen al tijdens het reces kunnen bespreken? Dat heeft niet veel zin, want je moet toch eerst weten welke klemtonen de nieuwe meerderheid legt. Van mij mag het korter hoor. Dit jaar ben ik ook alleen maar met vakantie geweest van 29 augustus tot 9 september."

Geen vakantie

"Ik heb een analyse gemaakt over onze partij", zegt Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang). "Daarvoor heb ik 100 mensen gesproken. Ik had welgeteld één week vakantie geboekt, maar dat heb ik moeten annuleren, want die viel net op het moment van de regeerverklaring. Als fractieleider heb ik ook de regeerverklaring goed moeten bestuderen, want ik moest tussenkomen. Deze zomer is er ook een commissie samengeroepen over de besparingen, ook die heb ik voorbereid. Commissies samenroepen mogen ze van mij wel vaker doen."

Maand vrij

"Ik heb de maand augustus vrij genomen", zegt Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. "Dat mag wel voor een mens van 64 jaar. Verder zat ik ook in een van de werkgroepen voor de regeringsonderhandelingen. Maar bij de overgang naar een nieuwe legislatuur zijn er natuurlijk altijd wel mensen die het erg genoeg vinden dat ze niks te doen hebben. Parlementsleden weten ook pas in september in welke commissie ze zetelen." Of ze dan al nieuwe wetsvoorstellen kunnen bespreken? "In tegenstelling tot de Kamer zijn er bij ons geen 500 wetsvoorstellen ingediend, maar één ontwerp: de begrotingscontrole."

Werkbezoeken

"In de Kamer dienen ze ook zomaar wetsvoorstellen in zonder die op voorhand met andere partijen af te toetsen", vindt Kamerlid Karolien Grosemans (N-VA). "Dan zitten de meerderheidspartijen in de commissies onderling ruzie te maken. Ze zouden beter werken zoals in het Vlaams Parlement en op voorhand een consensus zoeken." Wat heeft Grosemans zelf gedaan tijdens het reces? "Ik zat in een van de werkgroepen en heb de regeringsonderhandelingen voorbereid. Van sommige collega's heb ik inderdaad gehoord dat ze zich aan het vervelen waren, maar ik zeg niet wie. Ik heb ook veel bedrijven bezocht."

Hard werken

"Van mij mogen ze dat reces meteen inkorten", zegt Kamerlid Nele Lijnen (Open Vld) die dezer dagen ook waarnemend burgemeester is in Hechtel-Eksel. "Dan zijn we meteen ook af van het vooroordeel dat we niks zouden doen. Van die vier maanden heb ik maar twee weken vakantie genomen. De rest van de tijd ben ik bezig geweest met mijn wetsvoorstellen te herbekijken. Ik heb ook in een aantal werkgroepen gezeten voor de onderhandelingen. Intussen ben ik ook naar commissies geweest over ebola, over de Israëlisch-Palestijnse kwestie en heb ik me verdiept in de NMBS, want ik zit nu in de commissie infrastructuur. Hard werken vind ik gewoon fijn."

Geen file

"Mijn gezond verstand zegt dat vier maanden veel te lang is", zegt Grete Remen (N-VA), die nieuw is in de politiek. "Ik heb mijn tijd gebruikt om mij in te werken. Maar ik geef ook toe dat ik blij ben dat ik deze week niet naar Brussel moet. Die vier uur per dag die ik daarmee uitspaar, kan ik nu in mijn werk steken, dat is efficiënter."

"Ik wist dat ik opnieuw in de commissie Sociale Zaken zou zitten, dus heb ik kunnen voortwerken", zegt Meryame Kitir, Kamerlid voor sp.a. "Intussen ben ik ook bezig met de Ford-mensen te helpen met de berekeningen van hun ontslagvergoedingen."

"Ik heb op een paar weken vakantie na, de hele zomer doorgewerkt", zegt Vera Jans (CD&V).

Liliana CASAGRANDE, HBVL © 2014 Concentra

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is