Kritisch rapport Defensie: "Internationale samenwerking is enige mogelijke uitweg"

Door Karolien Grosemans op 9 november 2012, over deze onderwerpen: Defensie

De N-VA onderschrijft de bevindingen uit het interne rapport dat gisteren publiek raakte. "De aangehaalde problemen zijn al lang gekend, maar de draagwijdte ervan wordt in de federale regering nog steeds zwaar onderschat", stellen N-VA-Kamerleden Bert Maertens en Karolien Grosemans. "Onze fractie kaartte de aanhoudende besparingswoede en het gebrek aan visie over de toekomst van het leger al verschillende keren aan in het parlement. Telkens bevestigt minister De Crem ons pleidooi voor een dringende verjonging van het leger, een besparingsstop voor Defensie en een verregaande internationale samenwerking of zelfs samensmelting. De woorden zijn er dus. Maar het blijft jammer genoeg nog steeds wachten op echte daden."

Besparingsdrang
De N-VA dringt aan op een volledige stopzetting van de besparingen op het defensiebudget. "Defensie heeft de laatste decennia al genoeg gebloed", aldus Kamerlid Karolien Grosemans. Defensie heeft verschillende hervormingen ondergaan waarbij militairen en kazernes werden afgestoten om extra investeringsruimte te creëren voor eigentijds legermaterieel. "Maar dit laatste is er spijtig genoeg nooit voldoende gekomen, wat uiteindelijk ten koste gaat van de activiteitsgraad van het leger en van de veiligheid van onze militairen tijdens opdrachten in het buitenland."

Leegloop
Ook op personeelsvlak is de toestand dramatisch, zo bevestigt Kamerlid Bert Maertens. "Ons leger vergrijst in sneltempo en door een vroege uitstapregeling verdwijnt heel wat expertise, maar Defensie slaagt er maar niet in om voldoende jonge vervangers aan te trekken en zo het leger operationeel te houden". Maertens hoopt dan ook dat minister De Crem zo snel mogelijk resultaten kan voorleggen in het personeelsdossier zoals de hervorming van de militaire statuten. "Aanpassingen hier zijn noodzakelijk willen we de job van militair aantrekkelijk houden voor de jeugd. Ik denk onder andere aan de creatie van een korte loopbaan in het leger, met daarna zekere doorgroeimogelijkheden naar veiligheidsjobs in andere sectoren, bijvoorbeeld politie, brandweer of bewaking."

Beneluxleger
Als Defensie een aanvaardbaar ambitieniveau wil behouden, dan is intense internationale samenwerking voor de N-VA strikt noodzakelijk. De partij hield als eerste een pleidooi voor een doorgedreven samenwerking tussen de Beneluxlanden, die binnen afzienbare tijd moet uitmonden in een eengemaakt Beneluxleger. "Dat debat is actueler dan ooit. Minister De Crem zette al enkele schuchtere stapjes in de goede richting, maar opnieuw gaat het hier vooralsnog over veel meer woorden dan daden", zegt Bert Maertens. "Ik zal in het parlement op die zelfde nagel blijven kloppen. Internationale samenwerking, liefst samensmelting is gewoon de enige uitweg uit de malaise die in de gelekte nota wordt geschetst. Maar dat mag wel geen voorwendsel worden voor verdere bezuinigingen op het defensiebudget. Want in een internationale context zijn en blijven investeringen in kwaliteitsvol materieel broodnodig", aldus Maertens.

Debat
Op dit ogenblik vinden er in het parlement hoorzittingen plaats over internationale militaire samenwerking. "Wij roepen onze collega's in het parlement en de minister op om dat debat uit te breiden tot een breed debat over onze defensie waarbij vragen over de toekomst van het leger aan bod komen: Aan welke internationale operaties willen we nog deelnemen? Welke opdrachten moet defensie op nationaal grondgebied nog kunnen uitvoeren? Welke capaciteiten moet onze defensie nog kunnen ontplooien? Hoeveel financiële middelen willen we nog aan defensie besteden...? Dat zijn essentiële vraagstukken die dringend moeten worden uitgeklaard", besluit Karolien Grosemans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is