Landbouwers: de weersverzekering komt eraan!

Door Karolien Grosemans op 14 november 2019, over deze onderwerpen: Landbouw, Vlaams Parlement

Op 1 januari 2020 is het zover. Landbouwrampen worden dan niet meer vergoed door een fonds, maar door een door de landbouwer af te sluiten verzekering waarvan tot 65% van de premie gedekt wordt door de Vlaamse overheid. Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) volgt de uitrol op en legt uit waar je op moet letten bij het afsluiten van deze weersverzekering: 

 • Als je als actieve landbouwer een verzekering afsluit bij een door de overheid erkende weersverzekeraar, dan kan je minstens de eerste drie jaar rekenen op een subsidie van 65% van de premie. Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de eerste drie jaar. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte wordt maximaal 65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd. Het percentage van de subsidie wordt bepaald in functie van het beschikbare budget. Als je dus in het eerste jaar 15 ha peren verzekert en in het vierde jaar 18 ha, dan kunnen de drie bijkomende hectaren mogelijk minder gesubsidieerd worden, afhankelijk van het budget dat op dat moment voorhanden is. De initiele 15 ha blijft wel sowieso gesubsidieerd aan 65%. Voor landbouwers die hun bedrijf later starten, schuift heel deze regeling gewoon per jaar op. 
 • Uiteraard komen alleen percelen in het Vlaams Gewest in aanmerking voor subsidiëring. 
 • Enkel verzekeringen met een schadedrempel van 20% komen in aanmerking voor de subsidie. Wanneer dus meer dan 20% van uw teelt beschadigd is, gaat de verzekeraar over tot vergoeding van de schade. Als u bij een bepaalde verzekering zou opteren voor een uitbetaling vanaf een lagere schadedrempel (bvb. 15%), komt dit bijkomende deel van de premie niet in aanmerking voor subsidie.
 • De Vlaamse regering legde vast dat de polis minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte moet dekken. Bij de afhandeling van schadegevallen is er geen enkele tussenkomst van de overheid en verloopt alles via de verzekeraar. Kijk dus vooraf goed wat de precieze voorwaarden zijn per verzekeraar om van een terugbetaling te kunnen genieten. Hou hierbij rekening met:
 1. Normen voor weersfenomenen (Hoeveel mm regen moet er gevallen zijn? Hoeveel graden vorst?, ...)
 2. Is er een eigen risico of niet? 
 3. Wat is de maximale uitbetaling voorzien in de polis? 
 4. Uitsluitingen (bijvoorbeeld geen uitbetaling door een captatieverbod bij droogte).
 5. Is kwaliteitsschade mee verzekerd of gaat het enkel over de kwantiteit? 
 6. De dekkingsperiode.
 7. Hoe wordt het schadepercentage bepaald? 
 8. Zeker voor de fruittelers: is alleen de oogst verzekerd of ook de bomen? 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is