Limburg wordt veiliger maar drugs blijven groot probleem

Door Karolien Grosemans op 1 februari 2018, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad

Hasselt - De criminaliteitscijfers in Limburg zijn in vijf jaar tijd al spectaculair gedaald. Tussen 2012 en 2016 registreerde de politie 15,6 procent minder criminele feiten. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die Kamerlid Karolien Grosemans opvroeg (N-VA). Een unicum zijn deze cijfers niet, want ook in de rest van het land en in onze buurlanden doet zich al jaren eenzelfde daling voor. De enige categorie die in Limburg niet achteruitgaat zijn de drugsfeiten.

Is Limburg en bij uitbreiding Vlaanderen en België de afgelopen jaren veiliger geworden? Wie de criminaliteitsstatistieken bekijkt, zou vermoeden van wel.

In 2012 registreerde de politie 57.688 criminele feiten in onze provincie, in 2016 klokte dat aantal af op 48.707. Hoewel er sterke verschillen zijn tussen de verschillende politiezones, volgt Limburg in het algemeen de tendens die sinds een jaar of vijf ook in de rest van het land en (al iets langer) in onze buurlanden merkbaar is: er is een algemene afname van de geregistreerde criminaliteit.

Internetcriminaliteit

Maar betekent dat ook werkelijk dat er 15 procent minder criminaliteit is en onze maatschappij dus een stuk veiliger is geworden? Daar zetten criminologen toch enkele vraagtekens bij. “Er is wel degelijk sprake van een effectieve daling van de criminaliteit. Maar hoe groot die exact is, weten we niet”, zeggen Stefaan Pleysier (KU Leuven) en Christophe Vandeviver (UGent). “De afname in geregistreerde feiten kan namelijk ook te maken hebben met de registratie zelf.”

“Denk bijvoorbeeld aan fietsdiefstallen of inbraakpogingen”, zegt Pleysier. “Sommige slachtoffers redeneren dat het geen zin heeft om dergelijke feiten te melden omdat de politie toch niet in staat is om deze zaken op te lossen. Vroeger wisten we aan de hand van de veiligheidsmonitor hoe hoog de aangiftebereidheid was, maar helaas bestaat die monitor niet meer. In Nederland, waar zo'n onderzoek wel nog bestaat, zien we dat deze bereidheid bij burgers licht afneemt. Daarnaast bestaat de kans dat een deel van de criminaliteit verschoven is naar vormen waar we nog geen goed beeld van hebben, waardoor de politie dus ook achteroploopt. Denk bijvoorbeeld aan de internetcriminaliteit, die moeilijk op te sporen is.” Catherine De Bolle, de topvrouw van de federale politie die op 1 mei baas van Europol wordt, waarschuwde hier vorig jaar nog voor.

Meer beveiliging

Maar die verminderde aangiftebereidheid biedt volgens beide criminologen geen volledige verklaring voor de spectaculaire daling in de criminaliteitscijfers. Daarom concluderen Pleysier en Vandeviver dat de criminaliteit wel degelijk afneemt. “De afgelopen jaren is er een sterke stijging in vormen van beveiliging. Het wordt steeds moeilijker om in te breken in een woning en er is ook veel meer cameratoezicht”, zegt Vandeviver. “Daardoor is de opportuniteit om criminaliteit te plegen kleiner geworden. De draaideurcriminelen trekken zich daar niets van aan, maar anderen zullen hun plannen laten varen als het te moeilijk is om nog criminele feiten te plegen.”

Volgens Kamerlid Karolien Grosemans (N-VA), die de cijfers opvroeg bij minister Jambon, is er nog een andere verklaring: het verhoogde toezicht door politie en militairen wegens de terreurdreiging. Echte bewijzen daarvoor zijn er niet, maar de criminologen achten het niet onmogelijk dat dit een effect heeft. “We weten dat politietoezicht op hotspots de criminaliteit voor een deel doet verschuiven, maar dat een aantal criminelen zich ook laat afschrikken om elders dan nog feiten te plegen”, zegt Vandeviver. “Anderzijds is dit een recent fenomeen en kan dat geen verklaring zijn voor de daling die nu al jaren aanhoudt”, zegt Pleysier.

Italiaanse maffia

De daling is overigens ook niet voor elk soort misdrijf even sterk. “Vooral eigendomsdelicten (diefstallen, inbraken,...) nemen af. Voor de geweldsdelicten geldt dat ook, maar minder”, zegt Pleysier.

Dat is ook te zien in de Limburgse statistieken. In vijf jaar werden hier een kwart minder diefstallen en afpersingen vastgesteld. Het beschadigen van eigendom liep met ruim een kwart terug. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (agressie bijvoorbeeld) daalden ook, maar veel minder fors (-8%). Voor fraude was er een daling met 12,5 procent.

Nog opvallender: ondanks de algemene daling blijft de drugscriminaliteit weerbarstig op hetzelfde niveau. Eind vorig jaar waarschuwde de Limburgse procureur des Konings Guido Vermeiren in deze krant nog voor de rol van de Italiaanse maffia, die vanuit Limburg de Europese drugshandel zou controleren. Het parket focust dan ook op de opsporing van alles wat met drugs te maken heeft. Dat brengt met zich mee dat er veel pv's worden opgemaakt, maar dat zijn er volgens procureur Vermeiren nog altijd te weinig. “Het drugsprobleem in Limburg is zo groot dat we er nog niet voldoende op inzetten. Als we meer volk hadden, zouden we nog meer feiten kunnen vaststellen.”

Timmie VAN DIEPEN, HBVL © 2017, Mediahuis

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is