OCMW's signaleren zelf sociale fraude

Door Karolien Grosemans op 20 juni 2017, over deze onderwerpen: Herk-de-Stad, OCMW

OCMW-besturen kunnen voortaan sociale fraude melden bij het nieuwe Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. In heel het land hebben zich tot nu toe 25 OCMW's gemeld. Heers is al geregistreerd en Herk-de-Stad heeft een aanvraag tot registratie gedaan.

OCMW's kunnen immers diverse signalen opvangen dat er van sociale fraude sprake kan zijn: een bouwfirma die de loon- en arbeidsvoorwaarden schendt, een sociale woning die niet door de huurder wordt bewoond of een opmerkelijk lage prijsofferte bij een aanbesteding ...

“Bij het meldpunt kunnen de OCMW's verscheidene vormen van fraude signaleren”, zegt voorzitter Karolien Grosemans (N-VA/NIEUW) van het OCMW van Herk-de-Stad. “Sociale dumping en zwartwerk, fraude bij de toekenning van een uitkering en inbreuken op de loon- en arbeidsvoorwaarden. Fraude in beide richtingen kan dus worden gemeld, niet alleen van de werknemer, maar ook van de werkgever.” Voor bedrieglijke feiten in verband met de toekenning van het leefloon zijn de OCMW's zelf bevoegd. “De melding moet altijd het gevolg zijn van een beslissing van de OCMW-raad of van het vast bureau”, beklemtoont Karolien Grosemans. “Een medewerker kan dus nooit op eigen houtje een mogelijk geval van fraude melden. De bevoegdheid van het vast bureau of de OCMW-raad om te beslissen over een melding van mogelijke fraude is ook belangrijk voor de vertrouwensrelatie van de sociale assistenten met hun cliënten. Die moet ongeschonden blijven, zodat de cliënten altijd het gevoelen blijven hebben dat ze met hun vragen bij hun sociale assistent bij het OCMW terechtkunnen.”

Geen concreet geval
Het meldpunt werd enkele weken geleden opengesteld voor OCMW's door staatssecretaris Phillipe De Backer. “Tot dusver zijn al 25 OCMW's bij het meldpunt geregistreerd”, zegt Lotte Van der Stockt. In Limburg is dat voorlopig alleen Heers. “Wij vinden het een goed initiatief. Daarom wilden we er graag aan meewerken”, vertelt secretaris Ivo Carlens van het OCMW van Heers. “Maar er is geen concreet geval geweest om ons te registreren. We hopen dat dat ook niet geval zal zijn.”

In Herk-de-Stad liggen de kaarten anders. Karolien Grosemans: “We hebben geregeld sterke vermoedens van domciliefraude, zwartwerk en ook van mensen die geen loon kregen na gepresteerde uren. Zij komen dan financieel niet rond en komen bij ons aankloppen. Domiciliefraude geven we aan bij de politie, maar bij OCMW's was het tot nu toe niet de gewoonte om fraude te melden. Daar komt nu verandering in. In veel Vlaamse OCMW's moet het nog op de agenda komen.”

Luk WEYENS, HBVL © 2017, Mediahuis

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is