Ombudsdienst pensioenen waarschuwt voor vrouwonvriendelijke maatregel in regeerakkoord

Door Karolien Grosemans op 26 juni 2012, over deze onderwerpen: Sociale zaken & Pensioenen (2010-2012)

Volgens het regeerakkoord mag enkel een gepensioneerde met een loopbaan van 42 jaar binnenkort onbeperkt en vrijwillig bijklussen. "Een maatregel, die erg discriminerend is voor vrouwen. Dat antwoordde ook de ombudsman voor pensioenen, Tony Van Der Steen, vanmorgen in de Kamercommissie Sociale Zaken op mijn vraag. Deze lange loopbaanvoorwaarde maakt het voor veel vrouwen onmogelijk om van de maatregel te genieten", zegt Kamerlid Karolien Grosemans van de N-VA.

Grosemans: "Vrijwillig werken na de pensioenleeftijd is nu al mogelijk, maar door de strenge en complexe cumulatiegrenzen leidt dat vaak tot een verlaging, of zelfs een volledige opschorting, van het pensioen. Dit systeem werkt bestraffend en ontmoedigend."

De regering wil die cumulatiegrenzen nu afschaffen, maar enkel voor gepensioneerden die een loopbaan van 42 jaar kunnen voorleggen. Grosemans kan zich niet vinden in het voornemen van Van Quickenborne. "Het is gewoon niet rechtvaardig, want veel vrouwelijke gepensioneerden hebben een kortere loopbaan omdat ze allerlei gezinstaken hebben opgenomen", zegt ze.

De N-VA heeft steeds gepleit voor een volledige opheffing van de beperkingen zodat elke gepensioneerde die dat wil onbeperkt kan bijklussen. Grosemans diende daarvoor een wetsvoorstel in.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is