Onderwijs van de Lage Landen

Door Karolien Grosemans op 8 februari 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs

Op maandag 23 januari vond een omvangrijke Vlaams-Nederlandse onderwijstop plaats in Antwerpen. Vlaanderen en Nederland hebben al een lange traditie van samenwerking om de beide onderwijssystemen naar een hoger niveau te tillen, zoals de Gent-akkoorden uit 1990, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Taalunie. Vlaanderen en Nederland hebben te maken met dezelfde uitdagingen, zoals het lerarentekort – of zoals ze het positiever zeggen in Nederland: de lerarenstrategie –, maar ook met dezelfde ambitie, met name het onderwijs in de Lage Landen opnieuw op topniveau te brengen. 
Op de onderwijstop werden tal van thema’s en initiatieven besproken, zoals het aanmoedigen van excelleren in het beroepsonderwijs met olympiades tot het oprichten van een ‘excellentiefonds’ waar scholen, bedrijven, beroepsfederaties en andere federaties projecten kunnen indienen om het excelleren aan te moedigen. Voor dit fonds maakt de minister 1,5 miljoen euro vrij. Op korte termijn zal de samenwerking met Nederland zich in eerste instantie toespitsen op kennisdeling, zoals die nu bijvoorbeeld al systematisch gebeurt binnen de Taalunie, rond de twee Leesoffensieven van Vlaanderen en Nederland of de samenwerking tussen Leerpunt en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
De onderwijstop was een fantastisch idee en initiatief, gelet op op de enorme belangstelling en het enthousiasme. Uiteraard kijken we uit naar de verderzetting en uitwerking van dit initiatief, we volgen het nauwgezet verder op! 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is