Ook ambtenaren moeten na hun 65ste kunnen blijven werken

Door Karolien Grosemans op 4 november 2011, over deze onderwerpen: Sociale zaken & Pensioenen (2010-2012)

"Volgens een koninklijk besluit uit 1927 (!) mogen federale ambtenaren niet langer werken dan hun 65ste", zegt N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans. "Ik dien daarom een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken federale ambtenaren ook na hun 65ste aan de slag te houden." De N-VA vindt dat iedereen, ook ambtenaren, langer moeten kunnen blijven werken als ze dat wensen.

De verplichte pensionering bestaat niet alleen voor de federale ambtenaren, maar ook voor mensen die een vervangingsinkomen genieten, zoals werklozen en invaliden. Heel anders gaat het eraan toe bij de zelfstandigen: zij blijven om financiële of sociale redenen vaak tot na hun 65ste aan de slag. Ook een werknemer heeft de mogelijkheid om, na akkoord van de werkgever, verder te werken. Voor alle duidelijkheid: het wetsvoorstel van Grosemans gaat niet over ‘bijklussen’. Het wil wel de verplichte pensionering voor ambtenaren schrappen en hen ook de mogelijkheid geven om langer te werken.

Karolien Grosemans: "Ik wil gemotiveerde ambtenaren stimuleren om te blijven werken nadat ze de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Dit is geen verplichting: ambtenaren blijven het recht behouden om vroeger op pensioen te gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen die wil werken na de leeftijd van 65 jaar, die mogelijkheid moet krijgen."

Gelijkschakeling nastreven

Met dit voorstel wenst Grosemans een eerste stap te zetten in de richting van de gelijkschakeling van de verschillende pensioenregelingen. Grosemans: "De discussie over de ambtenarenpensioenen is erg actueel. Ik wil via het parlement hervormingen uitwerken die net iets structureler zijn dan de voorstellen in de formateursnota."

Maar Karolien Grosemans beseft dat er nog veel werk aan de winkel is als het erom gaat de federale ambtenaar langer aan het werk te houden. Volgens de meest recente cijfers (30/06/2011) zijn er 81 336 federale ambtenaren. Uit de statistieken van de Pensioendienst Openbare Sector (ruimer dan enkel de federale ambtenaren) blijkt dat amper 10 procent wacht tot zijn of haar 65ste om pensioen op te nemen. Meer nog, de gemiddelde federale ambtenaar werkt maar tot zijn 61,7ste!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is