"Politiek spel om hervorming bij Militaire school tegen te houden"

Door Karolien Grosemans op 29 juni 2017, over deze onderwerpen: Defensie, Parlement

Intussen blijkt uit het commissieverslag Defensie, dat het Kamerreglement volledig tot op de letter werd gerespecteerd.

Brussel - De PS-fractie in de Kamer heeft op de Conferentie van voorzitters het ontslag gevraagd van Karolien Grosemans (N-VA) als voorzitster van de commissie Landsverdediging. “Ze respecteert het Kamerreglement en de deontologie van een commissievoorzitter niet”, snauwt de PS. De Herkse is niet onder de indruk: “Dat ze maar doen. Ik doe mijn werk zoals het moet. Dit is niets meer dan een politiek spelletje van de PS om hervormingen binnen de Koninklijke Militaire School tegen te houden.” Omdat er in het verleden nog akkefietjes zijn geweest gaat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zich over de zaak buigen.

De commissie Landsverdediging telt 17 leden: vier N-VA'ers, drie MR-verkozenen, twee CD&V'ers en evenveel Open Vld'ers namens de meerderheid, en drie PS'ers en telkens één verkozene van sp.a, cdH en Ecolo-Groen namens de oppositie. Gisteren stonden in de commissie twee wetsontwerpen op de agenda. Het eerste gaat over hervormingen in de Koninklijke Militaire School (KMS), de militaire instelling in Brussel die officieren opleidt. Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) wil daar enkele masters in de faculteit sociale en militaire wetenschappen van 5 naar 4 jaar brengen. Daarnaast wil hij dat meer vakken in het Engels worden gegeven. Het tweede wetsontwerp gaat over de evaluatie van militairen.

Vereiste aantal
“Bij de start om 10 uur waren er acht leden van de meerderheid, Julie Fernandez Fernandez (PS) en Alain Top (sp.a) aanwezig. Tien leden dus, wat betekent dat het vereiste aantal present was om de vergadering aan te vatten”, zegt Karolien Grosemans. “Veli Yüksel (CD&V) liet weten dat hij tien minuutjes later zou arriveren. Hij zat immers in de andere commissie die al bezig was. Daarop stelde Dirk van Mechelen (Open Vld) voor om de bespreking van het eerste wetsontwerp alvast te starten.”

Op dat ogenblik verliet Fernandez Fernandez de zaal, even later deed ook Top dat. “Op dat ogenblik waren we nog maar met acht commissieleden en haalden we het vereiste aantal aanwezigen niet. Om die reden heb ik de vergadering geschorst. Ik heb die hervat toen Veli Yüksel enkele minuten later arriveerde en we opnieuw met negen leden aanwezig waren”, vertelt Grosemans. “Niemand heeft daar toen bezwaar tegen geuit. Bijgevolg hebben we dat wetsontwerp over de KMS zonder oppositie besproken en goedgekeurd.”

“Probleem-Grosemans”
“Ik vind dit ondermaats en deontologisch niet correct. Ik verwacht van de meerderheid dat ze respect heeft voor zowel de meerderheid, de oppositie als de minister, en ervoor zorgt dat ze in aantal is”, maakte Alain Top zijn misnoegen duidelijk. De PS gaat nog verder. “We vragen het ontslag van de commissievoorzitster”, verklaarde Kamerlid Julie Fernandez Fernandez (PS) gisteren. “Er is een probleem-Grosemans. Ze doet systematisch aan obstructie en ze kreeg reeds waarschuwingen”, vulde Benoît Hellings (Ecolo) aan.

“Dat ze maar doen. Ik doe mijn werk zoals het moet en probeer altijd heel objectief te zijn. Iedereen weet dat ik een schappelijke voorzitter ben, voor meerderheid en oppositie. Als deze laatste een hoorzitting wil, gebeurt dat meteen”, verweert Grosemans zich. Ze is dan ook niet onder de indruk. “Dit is niets meer dan een politiek spelletje van de PS om hervormingen binnen de Koninklijke Militaire School tegen te houden. De KMS is een echt PS-bastion waar niet aan mag worden geraakt.”

Niet eerste keer
Het is niet de eerste keer dat de PS Grosemans viseert. In juni vorig jaar stuurde PS-fractieleidster Laurette Onkelinx al een brief naar Kamervoorzitter Bracke om Grosemans' gedrag aan de kaak gesteld. “Mijn fractie kan niet aanvaarden dat een commissievoorzitter op dergelijke manier ten dienste staat van de minister, de meerderheid en erger nog, haar persoonlijke agenda”, schreef ze toen. Kamervoorzitter Siegfried Bracke zei gisteren dat hij het verslag van de commissie zal opvragen. Nadien heeft het bureau van de commissie zich over het dossier gebogen. Uiteindelijk bleef de zaak zonder gevolg, al wordt de bespreking van het eerste wetsontwerp over de KMS wel in tweede lezing overgedaan.

Yves LAMBRIX, HBVL © 2017, Mediahuis

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is