Steeds minder leerkrachten beschikken over vereiste vakbekwaamheid

Door Karolien Grosemans op 4 februari 2020, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies
Karolien Grosemans

Leerkrachten beschikken steeds minder vaak over het vereiste bekwaamheidsbewijs voor het vak dat ze geven. “Het lerarentekort speelt hierin een grote rol. Daarom moeten we het beroep van leraar opnieuw aantrekkelijker maken”, vindt Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans.

Leerkrachten hebben de vereiste vakbekwaamheid als ze zelf studies volgden in het vak dat ze geven en een pedagogisch diploma hebben. Het merendeel van de leerkrachten heeft de vereiste bekwaamheid, maar hun aandeel daalde de afgelopen vijf schooljaren. “Steeds vaker staan leerkrachten voor de klas die eigenlijk geen diploma hebben voor het vak dat ze geven en soms zelfs geen lerarendiploma”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Grosemans. “Het is uiteraard niet zo dat leerkrachten die niet beschikken over een vereist vakbekwaamheidsbewijs het per definitie slecht doen. Maar onze ambitie is wel om zoveel mogelijk leerkrachten voor de klas te krijgen die de vereiste vakbekwaamheid in hun opleiding verworven hebben.”

Oplossingen

Grosemans stelt een pragmatische oplossing voor: “Het tekort aan leraren verplicht ons om ook andere oplossingen te voorzien zolang er geen grotere instroom in de lerarenopleidingen is. We moeten ook creatief zijn en vaker inzetten op zij-instromers uit andere sectoren.” Als structurele oplossing vraagt ze het beroep aantrekkelijker te maken en de instroom in de lerarenopleiding te vergroten. “Dat kan door het verminderen van de vele administratie, door in te zetten op meer doorgroeimogelijkheden, door professionalisering in onze scholen, … Zo zullen er opnieuw meer potentiële leerkrachten instromen en werken we het lerarentekort weg”, aldus Grosemans. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is