Van Quickenborne gedraagt zich als een olifant in een porseleinwinkel

Door Karolien Grosemans op 20 december 2011, over deze onderwerpen: Sociale zaken & Pensioenen (2010-2012)

Tijdens het debat over de pensioenhervorming hebben de oppositiepartijen maandag kritiek geleverd over de manier waarop de regering die hervorming wil doorvoeren.

Karolien Groseman[s] (N-VA) stelde dat minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne zich als een olifant in een porseleinwinkel gedraagt, terwijl Wouter De Vriendt (Groen!) het had over een negatie van wat sociale politiek zou moeten zijn.

In de kamercommissie Sociale Zaken is maandagnamiddag het debat begonnen over de pensioenhervorming van de regering Di Rupo. Dat gebeurt op basis van amendementen die de regering indiende op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen. Zowel N-VA, als Groen!/Ecolo, Vlaams Belang en FDF hekelden het gebrek aan sociaal overleg en aan een echt politiek debat. 

"Ik garandeer u dat hier binnen een jaar een rapport van de Raad van State zal liggen dat zal wijzen op de bric à brac-wetgeving die u hier deze week doorvoert. U doet niet enkel via amendementen, maar er zijn ook al amendementen op de amendementen ingediend", stelde De Vriendt, die eveneens aan de kaak stelde dat de hervorming er komt zonder de sociale partners te kennen.

Deze pensioenhervorming is voor het groene Kamerlid een gemiste kans op een goede loopbaanhervorming. Ze is voor hem alleen een saneringsmaatregel die de mensen driemaal treft: ze worden verplicht langer te werken, ze zullen minder tijdskrediet en loopbaanonderbreking opnemen en wat ze opnemen, zal minder meetellen in de pensioenberekening, luidde het.

In een poging de mythe te ontkrachten om tijdskrediet op te nemen om een wereldreis te maken, wees hij erop dat slechts zes procent van wie tijdskrediet opneemt, dat voltijds doet. Van de 50-plussers die tijdskrediet opnemen, doet 99 procent dat deeltijds om de eindeloopbaan draaglijker te maken, stelde De Vriendt.

"Met Ecolo/Groen! in de meerderheid, was deze hervorming er nooit gekomen. Ze is te eenzijdig gericht op centen en te weinig op de mensen", besloot hij.

Voor N-VA zei Karolien Groseman[s] de manier van werken betreurenswaardig te vinden. "Wij wensen een veel grondiger debat". Ze stelde dat de minister heel veel mensen ongerust heeft gemaakt en vroeg zich af waarom "het nu ineens niet rap genoeg kan gaan". Groseman lichtte ook een aantal amendementen toe die haar fractie indiende.

Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) is naar eigen zeggen blij dat er een nieuwe minister is, "nadat we de voorbije drie jaar een veredelde Franstalige Geert Hoste hadden", verwees hij naar voormalig minister Michel Daerden. "Op dat vlak kan het alleen maar beter.
Ook hij drong aan op een ernstig parlementair debat.

De Standaard © 2011 Corelio

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is