Onderwijsbrief

Waarom een onderwijsbrief?

De onderwijsbrief is een initiatief van de N-VA-onderwijsspecialisten. Via deze nieuwsbrief willen we graag:

  • de N-VA-visie op onderwijsthema's met u delen;
  • onze tussenkomsten hierover in het Vlaams Parlement toelichten;
  • de enorme omvang van het beleidsdomein onderwijs verduidelijken;
  • onderwijsnieuwtjes onder de aandacht brengen.

Ongeveer 28% van het Vlaamse budget gaat naar onderwijs. Het gaat bovendien over onze kinderen en hun toekomst. Het belang kan dus moeilijk worden overschat.

Word abonnee!

Uiteraard willen we ook met u het debat aangaan. Hebt u een andere kijk op de zaken? Wil u graag meer toelichting? Bent u het met een bepaalde stelling oneens? Laat het ons weten!