Onderwijsveld steunt vraag om quarantaineregels aan te passen

Door Karolien Grosemans op 25 januari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs

Het onderwijsveld steunt de vraag om de quarantaineregels voor scholen grondig aan te passen, zodat alleen wie besmet is nog thuis moet blijven. De regel dat een klas automatisch sluit bij 4 besmettingen komt dan te vervallen. Dat is bevestigd op het overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de experts. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zal morgenochtend de knoop doorhakken. Het onderwijsveld heeft wel al beslist over meerdaagse schooluitstappen: die worden opnieuw mogelijk vanaf 29 januari. Zieke leerkrachten zullen alleen nog een doktersbriefje nodig hebben om hun afwezigheid te wettigen: op vraag van de huisartsen vervalt het bijkomende attest vervalt tijdelijk. De onderwijspartners bogen zich ook een eerste keer over een ontwerp van een coronabarometer voor het onderwijs, die later afgeklopt zal worden.

Het onderwijsveld steunt de vraag om de huidige quarantainemaatregelen in scholen tegen het licht te houden en aan te passen, zodat alleen wie besmet is nog thuis moet blijven. De regel dat een klas automatisch sluit bij 4 besmettingen komt dan te vervallen. Het is aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, aangevuld met de ministers van Onderwijs, om morgenochtend de knoop door te hakken en de nieuwe modaliteiten vast te leggen.

Het onderwijsveld heeft wel beslist dat meerdaagse schoolreizen opnieuw mogelijk worden vanaf 29 januari. Het Overlegcomité heeft vorige week al beslist dat de jeugdsector vanaf 29 januari opnieuw meerdaagse uitstappen met overnachtingen mag organiseren. Er zijn ook geen beperkingen meer op groepsreizen. “Het zou absurd zijn dat je wel op bivak mag met de chiro, maar niet op reis met school”, zegt Weyts. “Bovendien zijn schoolreizen voor sommige leerlingen de enige reizen die ze maken”. Scholen die schoolreizen gepland vóór 28 januari hebben moeten annuleren, zullen beroep kunnen doen op hun annulatieverzekering. Het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering zullen hier een regeling met terugwerkende kracht voor voorzien.

Zieke leerkrachten hebben normaal gezien 2 attesten nodig om hun afwezigheid te wettigen: het klassieke doktersbriefje én een bijkomend attest, dat ook moet ingevuld worden door de huisarts. Op vraag van de huisartsen, die momenteel overbelast zijn, vervalt dat tweede attest tijdelijk. Leerkrachten hebben in deze periode dus alleen nog een doktersbriefje nodig.

Weyts heeft ook een eerste ontwerp van een coronabarometer voor het onderwijs voorgesteld, zodat hier op een volgende vergadering over beslist kan worden. Onderwijs valt immers niet onder de federale barometer. In het ontwerp van Weyts zal er ook in het onderwijs gewerkt worden met 3 niveaus (geel-oranje-rood). Er is een basispakket van maatregelen die van kracht zijn in elk niveau (zoals onder meer ventilatie, verluchting en afstand). Dat basispakket kan dan in elk niveau worden aangevuld met extra maatregelen. “In het onderwijs hebben we reeds in 2020 met een barometer gewerkt: ook toen hadden we verschillende kleurcodes. We hebben toen ook de beperkingen van dit systeem leren kennen”, zegt Weyts. “We willen met een nieuwe barometer vooral meer eenvoud brengen in de regels, wat belangrijk is voor directies en leerkrachten. Er komt zo hopelijk iets meer stabiliteit en voorspelbaarheid, al zal het virus zelf altijd onvoorspelbaar blijven”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is