Aantal werkzoekende leerkrachten daalt in één jaar met een kwart

Door Karolien Grosemans op 3 december 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs, Vlaams Parlement

“Het aantal werkzoekende leerkrachten in Limburg is het laatste jaar met meer dan een kwart gedaald”, zegt Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA). “In het basisonderwijs met 33%, in het secundair onderwijs met 18,5%.”

Grosemans, voorzitter van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement, stelde een aantal vragen over de arbeidskansen voor leerkrachten aan Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Uit dat antwoord blijkt dat leerkrachten veel sneller aan het werk zijn dan vier jaar geleden, dat valt af te leiden van de spanningsindicator van VDAB. Die geeft het aantal werkzoekenden per vacature aan. In januari 2016 waren er nog 9.93 kandidaten per vacature voor een leerkracht kleuter- en lager onderwijs, in september 2020 was dit gedaald tot 2.75.

Voor een leerkracht secundair onderwijs waren er in januari 2016 nog maar liefst 16.59 kandidaten per vacature, in september 2020 was dit al geslonken tot 3.12.

Knelpunten

Het aantal vacatures varieert weliswaar al naargelang de streek, de vakken en het moment van het schooljaar. Leerkrachten voor technische vakken, wiskunde, Frans en Nederlands zijn moeilijk te vinden. Maar de grootste knelpunten liggen nog altijd in steden als Antwerpen, Gent en Brussel, net als in de Vlaamse rand. “In Limburg zien we dat er een beter evenwicht is tussen vraag en aanbod dan in de grote steden”, zegt Grosemans. Maar het is niet omdat er veel vacatures zijn dat elke leerkracht aan de slag kan. Om die mismatch op te vangen kunnen werkzoekende leerkrachten via de VDAB een opleiding volgen voor een extra knelpuntvak.

Uitstroom beperken

Een vergelijking tussen het aantal werkzoekende leerkrachten in september 2019 en in 2020, wijst uit dat het verschil in amper één jaar tijd al groot is.

“In het basisonderwijs daalde het aantal werkzoekende leerkrachten tussen september 2019 en 2020 in Limburg met 33%: van 406 naar 272”, zegt Grosemans. “In het secundair onderwijs met 18,5%: van 364 naar 297. Limburg doet het daarmee beter dan de andere Vlaamse provincies waar het aantal werkzoekenden in het secundair onderwijs met gemiddeld 12,3% slinkt. Voor het volledige leerplichtonderwijs stellen we in Limburg een daling van 26,1% vast.”

“Het is daarom cruciaal dat we zo veel mogelijk leerkrachten aan boord houden en de uitstroom beperken”, zegt Grosemans die verwijst naar maatregelen van haar partijgenoot minister Ben Weyts. Zo kan je vanaf dit jaar voor bepaalde vakken 8 jaar anciënniteit meenemen vanuit de privésector en worden leerkrachten ook sneller benoemd. “Dit jaar zijn er gelukkig ook meer inschrijvingen voor de lerarenopleiding.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is